24 | 06 | 2021

Donesen Zakon o naknadama u području intelektualnog vlasništva kojim su ukinute upravne pristojbe u području intelektualnog vlasništva

Sbornik zakonah i naredbah valjanih za kraljevinu Hrvatsku i Slavoniju


Zakon o naknadama u području intelektualnog vlasništva objavljen je 16. lipnja 2021. u „Narodnim novinama“ broj 66/2021, a stupa na snagu 24. lipnja 2021. godine.

Zakon o naknadama u području intelektualnog vlasništva stavlja van snage Zakon o upravnim pristojbama u području prava intelektualnog vlasništva (NN br. 64/2000, 160/2004, 62/2008, 30/2009, 49/2011) kojim je bila propisana obveza plaćanja upravnih pristojbi. Svrha ukidanja upravnih pristojbi je usklađivanje s obavezama iz međunarodnih ugovora kao i provedba Akcijskog plana za smanjenje neporeznih i fiskalnih davanja, koji je Vlada Republike Hrvatske donijela na 229. sjednici održanoj 7. svibnja 2020. godine.

Slijedom navedenog, upravne pristojbe u postupcima pred Zavodom od 24.lipnja 2021. više se ne naplaćuju.

Vezano uz započete postupke, odnosno one gdje je obveza plaćanja pristojbe ili troška nastala i/ili dospjela do 24.lipnja 2021., a obveze nisu podmirene, naplatit će se prema propisu koji je bio na snazi u trenutku nastanka obveze odnosno prema Zakonu o upravnim pristojbama u području prava intelektualnog vlasništva („Narodne novine“, br. 64/2000, 160/2004, 62/2008, 30/2009, 49/2011), sukladno članku 11. Zakona o naknadama.

Napominjemo da, iako u propisima koji uređuju područje industrijskog vlasništva (propisi iz područja patenata, žigova, industrijskog dizajna, oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti proizvoda i usluga, topografija poluvodičkih proizvoda) postoje odredbe koje utvrđuju obvezu plaćanja upravnih pristojbi, one su novim propisom ukinute, te će se prilikom sljedećih izmjena propisa navedene odredbe također mijenjati.

Novi Zakon uređuje osnovna pitanja vezana uz obvezu plaćanja naknade troškova postupaka za zaštitu prava intelektualnog vlasništva i naknada za stručne usluge koje pruža Zavod a koje se, kao i do sada, detaljnije uređuju uredbom (sada Uredbom o naknadama za posebne troškove i troškove za pružanje informacijskih usluga Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo („Narodne novine“, br. 109/11, 96/13 i 89/20). Za donošenje nove uredbe, kao i do sada, ovlašćuje se Vlada Republike Hrvatske. Do stupanja na snagu nove uredbe ostaje na snazi Uredba o naknadama za posebne troškove i troškove za pružanje informacijskih usluga Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo („Narodne novine“, br. 109/11., 96/13. i 89/20.).

Visina naknada troškova revidirana je u skladu s postojećim okolnostima u srpnju 2020. godine donošenjem Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o naknadama za posebne troškove i troškove za pružanje informacijskih usluga („Narodne novine“, br. 89/2020) te se ne planira mijenjati novom uredbom.

Naknade/pristojbe propisane od strane međunarodnih organizacija, koje se plaćaju u međunarodnim postupcima priznanja industrijskog vlasništva ne mijenjaju se.

 

Ispiši stranicu