30 | 12 | 2021

Državni zavod za intelektualno vlasništvo – 30 godina potpore inovativnosti i kreativnosti

logo DZIV-a sa stiliziranom brojkom 30

Na kraju godine u kojoj Republika Hrvatske obilježava mnoge važne obljetnice Državni zavod za intelektualno vlasništvo 31. prosinca 2021. obilježava 30 godina od svog osnivanja.

Iako Republika Hrvatska pripada državama s najduljom neprekinutom tradicijom uređenog zakonskog i institucionalnog okvira zaštite intelektualnog vlasništva, koja traje od samih početaka uspostave suvremenog sustava intelektualnog vlasništva u 19. stoljeću, tek po svom osamostaljenju Republika Hrvatska je po prvi puta uspostavila vlastito samostalno nacionalno tijelo za zaštitu intelektualnog vlasništva koje je izraslo u današnji Državni zavod za intelektualno vlasništvo.

Usprkos nedostatku bilo kakve prethodne infrastrukture, zahvaljujući ambiciozno postavljenim ciljevima, posvećenom vodstvu i zaposlenicima, kao i uspostavljenoj mreži međunarodne suradnje i tehničke pomoći, u 30 godina Državni zavod za intelektualno vlasništvo razvio se u moderno i ugledno nacionalno tijelo za zaštitu intelektualnog vlasništva, potpuno integrirano u europski i svjetski sustav intelektualnog vlasništva.

Državni zavod za intelektualno vlasništvo središnje je tijelo državne uprave sa širokim rasponom nadležnosti i poslova u području zaštite intelektualnog vlasništva.

Uz predlaganje javnih politika i razvoj zakonodavnog okvira iz područja intelektualnog vlasništva, Zavod obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na provedbu postupaka za zaštitu industrijskog vlasništva (patenata, uporabnih modela, žigova, industrijskog dizajna, topografija poluvodičkih proizvoda te oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti zaštita kojih nije propisana posebnim propisima) te prateću stručnu djelatnost. Nadležnost Zavoda uključuje i zakonodavne i stručne poslove u području autorskog i srodnih prava te nadzor nad sustavom kolektivnog ostvarivanja tih prava.

Značajan udio u poslovima Zavoda čine europski i međunarodni poslovi, koji uključuju kako stručne aktivnosti i zastupanje interesa Republike Hrvatske u razvoju europskog i međunarodnog sustava zaštite intelektualnog vlasništva, tako i razvijene aktivnosti stručne suradnje s europskim, međunarodnim i drugim nacionalnim tijelima  u različitim područjima intelektualnog vlasništva.

Posebno istaknuto mjesto u današnjem poslovanju Zavoda ima neposredna potpora inovacijskim i kreativnim djelatnostima putem pružanja javnih informacijskih i stručnih usluga te organizacije različitih obrazovnih i promotivnih aktivnosti, kao i nacionalna koordinacija i suradnja u području provedbe prava intelektualnog vlasništva. Najznačajnije poluge potpore i suradnje Zavoda sa korisnicima sustava intelektualnog vlasništva su zavodski Informacijski centar za intelektualno vlasništvo (INCENTIV) i Akademija za intelektualno vlasništvo. 

Zavod se može pohvaliti i visokorazvijenom informacijsko-komunikacijskom infrastrukturom kao potporom poslovnim procesima i učinkovitom poslovanju. Digitalni sustav upravljanja dokumentima, cjeloviti digitalni registri i baze podataka registriranog industrijskog vlasništva, razvijene elektroničke usluge podnošenja prijava za zaštitu industrijskog vlasništva (e-Prijava industrijskog vlasništva) te uspostavljena sustavna razmjena i integracija nacionalnih podataka u informacijske sustave i servise u okviru Europske patentne mreže i Europske mreže za žigove i dizajn svrstava Zavod među najrazvijenije urede za intelektualno vlasništvo srednje veličine u smislu informatiziranosti poslovanja.

Ovogodišnju jubilarnu 30. godišnjicu rada Zavod je obilježio novim iskorakom – uspostavom sustava upravljanja kvalitetom u postupcima za priznanje prava industrijskog vlasništva certificiranim u skladu s normom ISO 9001:2015, čime je i formalno potvrdio svoju trajnu posvećenost pružanju kvalitetnih i konzistentnih usluga korisnicima sustava zaštite intelektualnog vlasništva. U narednom periodu Zavod će nastaviti razvoj sustava upravljanja kvalitetom, proširiti ga i na ostale dijelove poslovanja, te ga uskladiti sa sustavom upravljanja kvalitetom u državnoj upravi koji je u fazi uspostave.

Ključni razvojni izazov koji je pred Zavodom u narednom periodu je cjelovita digitalna transformacija poslovanja koja će korisnicima sustava zaštite intelektualnog vlasništva, zaposlenicima i drugim dionicima osigurati najviše suvremene standarde poslovanja. Drugi ključni izazov predstavlja revitalizacija stručnih ljudskih kapaciteta koji su uslijed dugotrajnog ograničenja zapošljavanja u državnoj službi i nekonkurentnosti plaća u državnoj službi za stručnjake nužne za visokostručnu djelatnost Zavoda smanjeni za više od 25% u odnosu na razdoblje prije prethodne globalne gospodarske krize. 

Ciljevi zacrtani Nacionalnom razvojnom strategijom i novim strateškim ciklusom Europske unije, brz i snažan oporavak nacionalnog gospodarstva od krize izazvane pandemijom te značajna sredstva financijske potpore Europske unije koji stoje na raspolaganju Republici Hrvatskoj za potrebe postizanja nacionalnih i zajedničkih europskih ciljeva osiguravaju preduvjete za budući još snažniji i brži razvoj inovacijskih i kreativnih aktivnosti kojima će Republika Hrvatska smanjiti svoje relativno zaostajanje za drugim članicama Europske unije, a Zavod će u tome, kao i prethodnih 30 godina, svojom misijom i vizijom te posvećenim radom pružati svesrdnu podršku. 
 

Ispiši stranicu