05 | 10 | 2021

DZIV objavio izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnosti na portalu „e-Savjetovanja“

Razglas

Državni zavod za intelektualno vlasništvo dana 3. listopada 2021. godine zatvorio je, a 5. listopada 2021. godine objavio izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnosti na stranici Središnjeg državnog portala „e-Savjetovanja“ o Nacrtu prijedloga uredbe o naknadama za postupke u području intelektualnog vlasništva i stručne usluge Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo.

Izvješće s privitkom.

 

Ispiši stranicu