08 | 06 | 2021

EUIPO objavio Izvješće povodom obilježavanja Svjetskog dana borbe protiv krivotvorenja

EUIPO Logo - hrvatski

Povodom Svjetskog dana borbe protiv krivotvorenja, koji se ove godine obilježava 8. lipnja, Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) objavio je Izvješće o rizicima i šteti uzrokovanoj povredama prava intelektualnog vlasništva u Europi, čime je pokrenuta ovogodišnja kampanja usmjerena jačanju javne svijesti o navedenim pitanjima.

S obzirom na situaciju vezanu uz pandemiju bolesti COVID-19, potrošači su u proteklom razdoblju počeli sve češće koristiti mogućnosti elektroničke kupovine te je, prema podacima Eurostata, više od 70% Europljana tijekom 2020. godine kupovalo putem interneta. Podaci govore o tome da je čak trećina Europljana pritom bila u dvojbi je li proizvod koji su kupili originalan ili se radilo o krivotvorini, iz čega se može zaključiti da je ovo pitanje od velikog značaja za europske potrošače i sigurnost njihovih odabira pri kupovini na daljinu.

Trgovina krivotvorenim i piratskim proizvodima rastući je globalni problem. Stoga su OECD i EUIPO proveli više istraživanja vezanih uz ove oblike nezakonite trgovine, s ciljem utvrđivanja činjenica i prikupljanja dokaza potrebnih za usvajanje odgovarajućih politika i strategija u borbi protiv ovih negativnih pojava.

Prema podacima iz istraživanja EUIPO-a i OECD-a krivotvorine predstavljaju 6,8% uvoza u Europsku uniju u ukupnoj vrijednosti od 121 milijardu eura, te su krivotvorinama obuhvaćeni različiti industrijski sektori, od sektora kozmetičkih proizvoda, igračaka, vina i alkoholnih pića, elektroničkih uređaja i odjeće, pa sve do sektora lijekova i farmaceutskih proizvoda te sektora proizvodnje pesticida. Nedvojbeno se radi o proizvodima potencijalno iznimno opasnim za zdravlje i sigurnost potrošača te za sigurnost okoliša. Najveći utvrđeni rizik za ljude i okoliš povezan je s izlaganjem opasnim kemikalijama.

Tijekom pandemije bolesti COVID-19 dodatno je porasla zabrinutost zbog krivotvorenih proizvoda, posebice zbog pojave krivotvorenih lijekova kao što su antibiotici i analgetici, ali i ostalih medicinskih proizvoda, kao što su osobna zaštitna oprema i maske za lice.

Iako najveći broj oduzimanja krivotvorenih i piratskih proizvoda u carinskom postupku čine proizvodi koji se dostavljaju naručiteljima putem poštanskih pošiljaka, najveće količine i ukupna vrijednost oduzetih krivotvorina bilježi se u pomorskom prijevozu odnosno u prijevozu robe kontejnerskim brodovima.

Digitalno piratstvo, s druge strane, također predstavlja oblik povreda prava intelektualnog vlasništva. U posljednje vrijeme osobito se ističu slučajevi IPTV-a, odnosno televizijskog sadržaja koji se prenosi putem interneta, gdje se procjenjuje da pružatelji nezakonitog IPTV-a u Europskoj uniji svake godine stječu gotovo 1 milijardu eura, čime nastaje značajna šteta za stvaratelje sadržaja i zakonite gospodarske subjekte koji posluju u ovom sektoru.

Dokazi koje su prikupila nadležna tijela upućuju na sudjelovanje organiziranih kriminalnih grupa u aktivnostima koje uključuju povrede prava intelektualnog vlasništva, te na povezanost ovih nezakonitih aktivnosti s drugim oblicima ozbiljnog kriminaliteta, uključujući pranje novca, različita prijevarna postupanja s dokumentima, kibernetički kriminalitet i druge oblike teških kaznenih djela.

Stoga je borba protiv kaznenih djela u području intelektualnog vlasništva ponovno postala jedan od deset prioriteta Europske unije u borbi protiv organiziranog kriminaliteta.

Povrede prava intelektualnog vlasništva predstavljaju problem i s gledišta gospodarstva Europske unije, a osobitu štetu trpe mala i srednja poduzeća (dalje: MSP-ovi). Iz prikupljenih podataka proizlazi da je svaki četvrti MSP u Europskoj uniji pretrpio štetu zbog povreda prava intelektualnog vlasništva, pri čemu za Hrvatsku taj podatak iznosi 21,7% ispitanika.

Poduzeća koja su nositelji prava intelektualnog vlasništva (žigova, patenata) zbog ovih oblika povreda prava trpe štetu u obliku gubitka prihoda, negativnog utjecaja na konkurentnost, te nanošenja štete njihovom ugledu.

U svrhu pružanja potpore MSP-ovima, EUIPO je u okviru  programa Ideas Powered for Business, u suradnji s Europskom komisijom te s nacionalnim i regionalnim uredima za intelektualno vlasništvo, osnovao Fond pomoći za MSP-ove u vrijednosti od 20 milijuna eura, a fond je namijenjen poduzećima koja žele razviti svoje strategije u području intelektualnog vlasništva i zaštititi svoja prava intelektualnog vlasništva na nacionalnoj, regionalnoj ili na razini Europske unije. Više informacija o navedenoj inicijativi možete pročitati ovdje.

Izvješće EUIPO-a o rizicima i šteti uzrokovanoj povredama prava intelektualnog vlasništva u Europi dostupno je na hrvatskom jeziku ovdje, a također su dostupne infografike te prigodni video sadržaj s prijevodom na hrvatski jezik.

Također upućujemo zainteresirane korisnike na brojne studije i novija istraživanja koje je objavio EUIPO, a kojima se može pristupiti ovdje.

 

Ispiši stranicu