17 | 03 | 2021

Javni natječaj za imenovanje zamjenika glavnog ravnatelja Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo

Javni natječaj - skupina ljudi


KLASA: 112-01/21-010/001
URBROJ: 559-08/4-21-001
Zagreb, 16. ožujka 2021.

Sukladno članku  45. stavak 1. i članku 74.a stavak 1. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15 i 138/15 - Odluka Ustavnog suda, 61/17, 70/19 i 98/19) i člancima 2. i 22. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17 i 89/19) Državni zavod za intelektualno vlasništvo raspisuje

Javni natječaj za imenovanje zamjenika glavnog ravnatelja Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo

Prijavni obrazac

 

Ispiši stranicu