15 | 07 | 2022

Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

grafički prikaz osoba


KLASA: 112-01/22-001/003
URBROJ: 559-06/3-22-002

Zagreb, 13. srpnja 2022.

Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 - Odluka Ustavnog suda, 61/17, 70/19 i 98/19) i članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17 i 89/19) uz pribavljeno mišljenje Ministarstva pravosuđa i uprave KLASA: 112-01/22-01/433, URBROJ: 514-08-01-02/02-22-03 od 26. svibnja 2022., Državni zavod za intelektualno vlasništvo raspisuje

Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

Opis poslova

Prijavni obrazac

Obavijest o prikupljanju i obradi osobnih podataka

Ispiši stranicu