06 | 10 | 2023

Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

Ilustracija: Grupa ljudi koji stoje jedan uz drugoga

 

KLASA: 112-01/23-001/006
URBROJ: 559-06/3-23-002

Zagreb, 4. listopada 2023.

Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 - Odluka Ustavnog suda, 61/17, 70/19, 98/19 i 141/22) i članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17 i 89/19) uz pribavljena mišljenja Ministarstva pravosuđa i uprave KLASA: 112-01/23-01/675, URBROJ: 514-08-01-02/01-23-04 od 9. lipnja 2023. i URBROJ: 514-08-01-02/01-23-06 od 20. srpnja 2023., Državni zavod za intelektualno vlasništvo raspisuje:


Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme


Opis poslova

Prijavni obrazac

Obavijest o prikupljanju i obradi osobnih podataka

Ispiši stranicu