15 | 12 | 2023

Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

Ilustracija: Grupa ljudi koji stoje jedan uz drugoga

 

Državni zavod za intelektualno vlasništvo raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme:

KLASA: 112-01/23-001/009
URBROJ: 559-06/3-23-002

Zagreb, 13. prosinca 2023.

Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima (,,Narodne novine", broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 - Odluka Ustavnog suda, 61/17, 70/19, 98/19 i 141/22) i članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (,,Narodne novine", broj 78/17 i 89/19) uz pribavljena mišljenja Ministarstva pravosuđa i uprave KLASA: 112-01/23-01/675, URBROJ: 514-08-01-02/01-23-04 od 9. lipnja 2023. i URBROJ: 514-08-01-02/01-23-06 od 20. srpnja 2023., Državni zavod za intelektualno vlasništvo raspisuje:

Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
Opis poslova
Prijavni obrazac
Obavijest o prikupljanju i obradi osobnih podataka

Ispiši stranicu