14 | 09 | 2022

Javni servisi Zavoda neće biti dostupni 17.rujna 2022. od 8:00 do 18:00 sati

Javni servisi Zavoda neće biti dostupni 17.rujna 2022. od 8:00 do 18:00 sati

Zbog planiranih radova HEP-ODS d.o.o. Elektre Zagreb na rekonstrukciji transformatorske stanice oznake 1TS478 Ulica grada Vukovara 78 iz koje se napaja poslovni objekt Ulica grada Vukovara 78, a u kojem se nalazi informatička oprema Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo, u subotu 17. rujna 2022. u vremenu od 8:00 do 18:00 sati javni servisi Zavoda (mrežna stranica Zavoda www.dziv.hr, mrežna stranica www.stop-krivotvorinama-i-piratstvu  mrežna usluga eprijava.dziv.hr te elektronička pošta zaposlenika Zavoda) neće biti dostupni.

Zahvaljujemo na razumijevanju.

Ispiši stranicu