20 | 11 | 2023

Obavijest korisnicima o novoj cjelovitoj elektroničkoj usluzi za registraciju žiga i industrijskog dizajna pri Zavodu

Ilustracija: riječ Info

 

Obavještavamo korisnike da je od 21. studenog 2023. u funkciji nova cjelovita elektronička usluga za postupak registracije žiga i industrijskog dizajna pri Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo pod nazivom Registracija žiga i industrijskog dizajna.

Nova usluga osim već dostupnih funkcionalnosti prijave elektroničkim putem žiga i industrijskog dizajna, dodatno omogućava podnošenje drugih zahtjeva i podnesaka u postupcima registracije i održavanja registriranih prava žiga i industrijskog dizajna, te na taj način provedbu i drugih postupaka elektroničkim putem, kao što su produženje registracije žiga, produženje registracije industrijskog dizajna, prijenos prava, podnošenje prigovora i sl.

Time je u funkciji cjeloviti paket novih korisničkih usluga za provedbu postupka registracije žigova i industrijskog dizajna te drugih pratećih postupaka elektroničkim putem.

Popis vrsta svih dostupnih elektroničkih podnesaka u okviru Registracije žiga i industrijskog dizajna dostupan je na sljedećoj poveznici.

Treba naglasiti da su uvođenjem nove usluge Registracije žiga i industrijskog dizajna osim funkcionalnosti koje su bile omogućene u do sada dostupnoj aplikaciji dostupne i mogućnosti elektroničkog podnošenja zahtjeva i podnesaka u dvostranačkim postupcima pri Zavodu.

Nova zavodska usluga Registracija žiga i industrijskog dizajna temelji se na sličnoj usluzi za registraciju žiga Europske unije te u odnosu na dosadašnju uslugu ima niz dodatnih funkcionalnosti koje olakšavaju postupak podnošenja zahtjeva i podnesaka, što osobito uključuje integrirane servise državne informacijske infrastrukture e/m-Potpis, e-Ovlaštenja i e-Pristojbe

Usluga Registracija žiga i industrijskog dizajna dostupna je na sljedećoj poveznici.

Slijedom navedenog važno je napomenuti da će aktiviranjem nove usluge, od 21.11.2023. prestati s funkcijom sve dosadašnje funkcionalnosti vezano uz registraciju žiga i industrijskog dizajna okviru usluge Prijava patenta i uporabnog modela.

Pomoć pri korištenju nove verzije samostalne elektroničke usluge Registracija žiga i industrijskog dizajna možete potražiti putem sljedećih kontakata:
 
Tehnička podrška:
e-pošta: eprijava@dziv.hr

Podrška vezana uz sadržaj usluge i unos podataka:
e-pošta: info@dziv.hr
tel: 01 6109 825.

Novu uslugu Registracija žiga i industrijskog dizajna Zavod uvodi u suradnji s Uredom Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO), u okviru projekata suradnje EUIPO-a s nacionalnim uredima za intelektualno vlasništvo država članica Europske unije.

Video tutorial Produljenje registracije žiga

Ispiši stranicu