11 | 07 | 2023

Obavijest korisnicima o novoj elektroničkoj usluzi za podnošenje prijave industrijskog dizajna pri Zavodu

Obavijest korisnicima o novoj elektroničkoj usluzi za podnošenje prijave industrijskog dizajna pri Zavodu

Od 11.srpnja 2023. u funkciji je nova samostalna elektronička usluga za podnošenje prijave industrijskog dizajna Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo u okviru usluge Prijava (registracija) žiga i industrijskog dizajna, umjesto dosadašnje istovrsne podusluge u okviru usluge e-Prijava industrijskog vlasništva.

Nova zavodska usluga za elektroničko podnošenje prijave industrijskog dizajna, kojoj možete pristupiti putem sljedeće poveznice, temelji se na sličnoj usluzi za e-prijavu industrijskog dizajna Europske unije te u odnosu na dosadašnju uslugu ima niz dodatnih funkcionalnosti koje olakšavaju postupak podnošenja prijave, što osobito uključuje integrirane servise državne informacijske infrastrukture e/m-Potpis, e-Ovlaštenja i e-Pristojbe.

Najvažnije prednosti koje korisnicima omogućava nova usluga za elektroničko podnošenje prijava industrijskog dizajna su:

- Automatski izračun iznosa obveze plaćanja naknada troškova za prijavu žiga i mogućnost elektroničkog plaćanja putem servisa e-Pristojbe

- Dohvaćanje i korištenje podataka iz baze podataka DSview kao predloška za prijavu industrijskog dizajna.

Danom početka funkcije nove  elektroničke usluge prijave industrijskog dizajna prestat će s funkcijom dosadašnja podusluga e-Prijava industrijskog dizajna u okviru usluge e-Prijava industrijskog vlasništva.

Napominjemo da naknadne podneske treba i nadalje podnositi putem sljedeće poveznice.

Više informacija o korištenju nove zavodske elektroničke usluge za podnošenje prijave industrijskog dizajna dostupno je putem video upute za njeno korištenje na sljedećoj poveznici.

Pomoć pri korištenju nove verzije samostalne usluge Prijava (registracija) žiga i industrijskog dizajna možete potražiti putem sljedećih kontakata:

e-pošta: eprijava@dziv.hr

tel: 01 6109 825

Nova usluga Prijava (registracija) žiga i industrijskog dizajna je korisnička usluga koju Zavod uvodi u suradnji s Uredom Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO), u okviru projekata suradnje EUIPO-a s nacionalnim uredima za intelektualno vlasništvo država članica Europske unije.

Nakon uvođenja usluga Prijava (registracija) žiga i industrijskog dizajna do kraja 2023. godine planira se uvođenje preostalih funkcionalnosti – dodatno omogućavanje podnošenja drugih zahtjeva i dokumenata u postupcima registracije i održavanja registriranih prava, koje će omogućavati provedbu i drugih postupaka elektroničkim putem, kao što su produženje registracije žiga, produženje registracije industrijskog dizajna, prijenos prava, podnošenje prigovora i sl. Time će u funkciji biti cjeloviti paket novih korisničkih usluga za provedbu postupka registracije žigova i industrijskog dizajna te drugih pratećih postupaka, elektroničkim putem.  

Ispiši stranicu