02 | 06 | 2023

Obavijest korisnicima o novoj samostalnoj elektroničkoj usluzi za podnošenje prijave žiga pri Zavodu

Obavijest korisnicima o novoj samostalnoj elektroničkoj usluzi za podnošenje prijave žiga pri Zavodu


Od 2. lipnja 2023. u funkciji je nova samostalna elektronička usluga za podnošenje prijave žiga Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo pod nazivom Prijava (registracija) žiga, umjesto dosadašnje istovrsne podusluge u okviru usluge e-Prijava industrijskog vlasništva.

Nova zavodska usluga Prijava (registracija) žiga, kojoj možete pristupiti putem sljedeće poveznice, temelji se na sličnoj usluzi za e-prijavu žiga Europske unije te u odnosu na dosadašnju uslugu ima niz dodatnih funkcionalnosti koje olakšavaju postupak podnošenja prijave, što osobito uključuje integrirane servise državne informacijske infrastrukture e/m-Potpis, e-Ovlaštenja i e-Pristojbe.

Najvažnije prednosti koje korisnicima omogućava nova usluga Prijava (registracija) žiga su:

- Izvješće o postojećim sličnim prijavama/žigovima – temeljem unosa podataka a prije samog podnošenja prijave žiga usluga automatski generira izvještaj s podacima o postojećim prijavama/žigovima koji mogu utjecati na prijavu žiga

- Automatska provjera popisa proizvoda i usluga

- Automatski izračun iznosa obveze plaćanja naknada troškova za prijavu žiga i mogućnost elektroničkog plaćanja putem servisa e-Pristojbe

- Dohvaćanje i korištenje podataka iz baze podataka TMview kao predloška za prijavu žiga.

Danom početka funkcije nove samostalne usluge  Prijava (registracija) žiga prestat će s funkcijom dosadašnja podusluga e-Prijava žiga u okviru usluge e-Prijava industrijskog vlasništva.

Napominjemo da naknadne podneske treba i nadalje podnositi putem sljedeće poveznice.

Više informacija o korištenju nove zavodske usluge Prijava (registracija) žiga dostupno je putem video upute za njeno korištenje na sljedećoj poveznici.

Pomoć pri korištenju nove verzije samostalne usluge Prijava (registracija) žiga možete potražiti putem sljedećih kontakata:

Tehnička podrška:

e-pošta: eprijava@dziv.hr

Podrška vezana uz sadržaj usluge i unos podataka:

e-pošta: info@dziv.hr

tel: 01 6109 825.

Nova usluga Prijava (registracija) žiga prva je od tri nove korisničke usluge koju Zavod uvodi u suradnji s Uredom Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO), u okviru projekata suradnje EUIPO-a s nacionalnim uredima za intelektualno vlasništvo država članica Europske unije.

Do kraja 2023. godine planira se uvođenje preostalih dviju funkcionalnosti - Prijava industrijskog dizajna te dodatno omogućavanje podnošenja drugih zahtjeva i dokumenata u postupcima registracije i održavanja registriranih prava, koje će omogućavati provedbu i drugih postupaka elektroničkim putem, kao što su produženje registracije žiga, produženje registracije industrijskog dizajna, prijenos prava, podnošenje prigovora i sl. Time će u funkciji biti cjeloviti paket novih korisničkih usluga za provedbu postupka registracije žigova i industrijskog dizajna te drugih pratećih postupaka, elektroničkim putem.  

 

Ispiši stranicu