22 | 02 | 2021

Obavijest o dostupnosti digitalnih javnih e-Registara industrijskog vlasništva

Ilustracija: e-Registri

Ilustracija: Pixabay.com/Kreatikar

Obavještavamo korisnike da je u skladu s razvojem politike otvorenih podataka Zavod unaprijedio postojeće informacijske servise s podacima o prijavama i priznatim pravima industrijskog vlasništva koji se odnose na Republiku Hrvatsku te su isti od sada na mrežnim stranicama Zavoda dostupni kao digitalni e-Registri industrijskog vlasništva.

Putem e-Registara industrijskog vlasništva omogućen je pristup podacima iz javnih registara industrijskog vlasništva koji se odnose na Republiku Hrvatsku - iz nacionalnih registara koje vodi Zavod, kao i iz međunarodnih registara koji vodi Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo a koji se odnose na međunarodne registracije industrijskog vlasništva koje proizvode učinke na teritoriju Republike Hrvatske. Podaci o žigovima i industrijskim dizajnima registriranim jedinstvenim pravom za ukupni teritorij Europske unije (uključujući Republiku Hrvatsku) a koji se vode pri Uredu Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) nisu sadržani u ovim registrima te su dostupni zasebno putem odgovarajućih registara EUIPO-a.

U odnosu na dosadašnji informacijski servis za pretraživanje baza podataka Zavoda, e-Registri industrijskog vlasništva, koji se odnose na registre pojedinih prava industrijskog vlasništva, omogućavaju uvid u prošireni opseg javno dostupnih podataka o pojedinačnoj prijavi i/ili pravu industrijskog vlasništva, čime se pored prethodno dostupnih osnovnih bibliografskih podataka dostupnost proširuje na ostale javne podatke vezane za pravni status te upis promjena na pojedinačnom pravu industrijskog vlasništva, sukladno propisanim podacima koji se vode u registrima industrijskog vlasništva u Republici Hrvatskoj.

e-Registri industrijskog vlasništva sada omogućavaju jednostavan uvid u ključne proceduralne i pravne informacije od važnosti korisnicima sustava intelektualnog vlasništva na području Republike Hrvatske, a Zavod će nastaviti daljnji razvoj e-Registara u skladu s politikom otvorenih podataka.

 

 

Ispiši stranicu