26 | 06 | 2024

Obavijest o novim sankcijama Europske unije prema Ruskoj Federaciji iz područja intelektualnog vlasništva

ilustracija riječi info


Ovim putem obavještavamo sve zainteresirane da je 25. lipnja 2024. u 00.00 sati stupila na snagu UREDBA VIJEĆA (EU) 2024/1745 od 24. lipnja 2024 o izmjeni Uredbe (EU) br. 833/2014 o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini kojom se, između ostaloga, jačaju sankcije prema Ruskoj Federaciji u području intelektualnog vlasništva.

S tim u vezi osobito skrećemo pažnju na novi članak 5s Uredbe koji glasi (istakao Državni zavod za intelektualno vlasništvo):

Članak 5s

1. Uredi za intelektualno vlasništvo i druge nadležne institucije osnovane prema zakonu države članice ili prava Europske unije (dalje u tekstu: Unija) neće prihvatiti:

(a) nove prijave za registraciju žigova, patenata, industrijskog dizajna, uporabnih modela, zaštićenih oznaka izvornosti i oznaka zemljopisnog podrijetla koje su podnijeli ruski državljani ili fizičke osobe s prebivalištem u Rusiji ili pravne osobe, subjekti ili tijela s poslovnim nastanom u Rusiji, uključujući i ako su ih zajednički podnijeli ruski državljanin ili fizičke osobe s prebivalištem u Rusiji, pravne osobe, subjekti ili tijela s poslovnim nastanom u Rusiji s jednom ili više neruskih fizičkih ili pravnih osoba s prebivalištem ili poslovnim nastanom izvan Rusije;

(b) zahtjeve ili podneske koje su podnijeli ruski državljani ili fizičke osobe s prebivalištem u Rusiji, ili pravne osobe, subjekti ili tijela s poslovnim nastanom u Rusiji tijekom postupaka registracije pred takvim uredima za intelektualno vlasništvo u vezi s bilo kojim od prava intelektualnog vlasništva iz točke (a).

2. Države članice, u svojstvu država ugovornica Konvencije o priznanju europskih patenata od 5. listopada 1973., kako je revidirana 17. prosinca 1991. i 29. studenoga 2000. European Patent Convention, dalje u tekstu: EPC) i ispunjavajući svoje međunarodne obveze preuzete EPC-om uložit će sve napore kako bi osigurale da Europski patentni ured odbije zahtjeve za jedinstveni učinak u smislu Uredbe (EU) br. 1257/2012 Europskog parlamenta i Vijeća1 koje su podnijeli ruski državljani ili fizičke osobe s prebivalištem u Rusiji ili pravne osobe, subjekti ili tijela s poslovnim nastanom u Rusiji, uključujući i ako su ih zajednički podnijeli ruski državljanin ili fizičke osobe s prebivalištem u Rusiji, pravne osobe, subjekti ili tijela s poslovnim nastanom u Rusiji s jednim ili više neruskih fizičkih ili pravnih osoba s prebivalištem ili poslovnim nastanom izvan Rusije.

3. Države članice u svojstvu država ugovornica EPC-a i u ispunjavanju svojih međunarodnih obveza preuzetih EPC-om uložit će sve napore kako bi osigurale da Europski patentni ured ne prihvati nove prijave za registraciju europskih patentnih prijava koje su podnijeli ruski državljani ili fizičke osobe s prebivalištem u Rusiji ili pravne osobe, subjekti ili tijela s poslovnim nastanom  u Rusiji, uključujući i ako su ih zajednički podnijeli ruski državljanin ili fizičke osobe s prebivalištem u Rusiji, pravne osobe, subjekti ili tijela s poslovnim nastanom u Rusiji s jednom ili više neruskih fizičkih ili pravnih osoba s prebivalištem ili poslovnim nastanom izvan Rusije.

4. Države članice i, gdje je primjenjivo, Unija, kada djeluju u skladu s Konvencijom o osnivanju Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (World Intellectual Property Organization, dalje u tekstu: WIPO) od 14. srpnja 1967. i s izmjenama i dopunama od 28. rujna 1979., uložit će sve napore kako bi osigurale da WIPO ili uredi za intelektualno vlasništvo osnovani prema zakonu države članice ili Unije ili Europski patentni ured, ne prihvaćaju nove prijave za takva prava od ruskih državljana ili fizičkih osoba s prebivalištem u Rusiji ili pravnih osoba, subjekata ili tijela s poslovnim nastanom u Rusiji, uključujući i ako su ih zajednički podnijeli ruski državljanin ili fizičke osobe s prebivalištem u Rusiji, pravne osobe, subjekti ili tijela s poslovnim nastanom u Rusiji s jednom ili više neruskih fizičkih ili pravnih osoba s prebivalištem ili poslovnim nastanom izvan Rusije.

5. Stavci od 1. do 4. ne primjenjuju se na državljane države članice, zemlje članice Europskog gospodarskog prostora ili Švicarske ili na fizičke osobe koje imaju dozvolu za prebivalište ili  boravište u državi članici, u zemlji članici Europskog gospodarskog prostora ili u Švicarskoj.

Prijave, zahtjevi i podnesci na koje se odnosi predmetna Uredba odnosno odredbe članka 5s. Uredbe, a koji su eventualno podneseni nakon njihovog stupanja na snagu 25. lipnja 2024. u 00.00 sati, neće smatrati podnesenim.
Detaljnije informacije na sljedećoj poveznici.

1Regulation (EU) No 1257/2012 of the European Parlament and of the Council of 17 December 2012 implementing enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection

 

Ispiši stranicu