08 | 11 | 2022

Obavijest o otvaranju prijava za Fond za mala i srednja poduzeća, 9.11.2022.

Ilustracija, žena za laptopom, logo MSP fonda

Izvor: EUIPO

Fond za mala i srednja poduzeća (MSP) je program  bespovratnih sredstava osmišljen kako bi se MSP-ovima iz država članica Europske unije omogućio pristup pravima intelektualnog vlasništva (IV).

Ovaj program nastao je na inicijativu Europske komisije a provodi ga Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO).

U okviru Fonda za MSP-ove, korištenjem odgovarajućih vaučera, omogućeno je financiranje dijela  troškova naknada u okviru postupaka zaštite industrijskog vlasništva te procjene potencijala intelektualnog vlasništva u malim i srednjim poduzećima.

Dostupne su dvije vrste vaučera:

  • Vaučer 1 koristi se za naknade za troškove registracije žiga i industrijskog dizajna te usluge procjene potencijala intelektualnog vlasništva u poslovanju malih i srednjih poduzeća (IP Scan);
  • Vaučer 2 koristi se za naknade troškova  u postupku zaštite  patenta.

Prijave za dobivanje sredstava u okviru Vaučera 1 Fonda za MSP-ove, mogu se podnijeti od 9.11.2022.

Podnesite prijavu

Sredstva su ograničena i dostupna prema redoslijedu prijava, te potičemo korisnike da svoju prijavu EUIPO-u upute što prije.

Više informacija kao i aplikacija za prijavu nalazi se na stranici EUIPO-a.

Ispiši stranicu