30 | 11 | 2020

Obavijest o posljedicama povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije u području intelektualnog vlasništva

Ilustracija : BREXIT - od jedne strjelice nastaju dvije i kreću u suprotnim smjerovima

Ilustracija: Freeimages.com/Kerbstone

Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske (dalje: Ujedinjena Kraljevina) je 29. ožujka 2017. obavijestila Europsku uniju o namjeri povlačenja iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju (dalje: Euratom) na temelju članka 50. Ugovora o Europskoj uniji. Od 1. veljače 2020. Ujedinjena Kraljevina se povukla iz Europske unije i postala tzv. treća zemlja*. Sporazumom o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju (dalje: Sporazum o povlačenju) utvrđeno je prijelazno razdoblje do 31. prosinca 2020., unutar kojeg se pravo Europske unije i dalje primjenjuje na Ujedinjenu Kraljevinu i u Ujedinjenoj Kraljevini.
Radi odgovarajuće pripreme privatnih subjekata objavljujemo korisne informacije o pravnim posljedicama povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije u području intelektualnog vlasništva, koje su objavile Europska komisija, Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) i Ured za intelektualno vlasništvo Ujedinjene Kraljevine.
* Država koja nije članica Europske unije.

Komunikacija Europske komisije o spremnosti za kraj prijelaznog razdoblja s Ujedinjenom Kraljevinom

AUTORSKO I SRODNA PRAVA:

Ujedinjena Kraljevina i Europska unija su ugovorne stranke mnogih multilateralnih ugovora o autorskom pravu te će se nakon proteka prijelaznog razdoblja na međusobni odnos u određenim područjima autorskog i srodnih prava primjenjivati navedeni ugovori. No, međunarodni ugovori ne pružaju uvijek zaštitu iste vrste ili razine kao što je ona utvrđena zakonodavstvom Europske unije. Osim toga, zakonodavstvom Europske unije predviđene su posebne prekogranične mjere namijenjene nositeljima prava ili korisnicima na unutarnjem tržištu i/ili ostvarivanju prava za koje ne postoje odgovarajuće odredbe u međunarodnim konvencijama. Koje će biti posljedice povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije nakon isteka prijelaznog razdoblja u određenim aspektima autorskog i srodnih prava (npr. u odnosu na organizacije za radiodifuziju, kolektivno ostvarivanje prava (prava na internetsko korištenje glazbenih djela), djela siročad, korištenje autorskih djela za potrebe osoba koje su slijepe, imaju oštećenje vida ili druge poteškoće u korištenju tiskanih izdanja, prenosivost internetskog sadržaja i pravo proizvođača baza podataka), možete pročitati na sljedećim poveznicama:
-    Ured za intelektualno vlasništvo – Ujedinjena Kraljevina: Promjene u autorskom pravu od 1. siječnja 2021.
-    obavijesti Europske komisije: Povlačenje Ujedinjene Kraljevine i pravila EU-a u području autorskog i srodnih prava

ŽIG I DIZAJN:

Žigovi Europske unije i registrirani dizajni Zajednice koji su registrirani u skladu s pravom Unije te neregistrirani dizajni Zajednice koji su učinjeni dostupnima javnosti na način predviđen pravom Unije prije datuma povlačenja i dalje će biti valjani u državama članicama EU-27, ali od datuma povlačenja više neće imati učinak u Ujedinjenoj Kraljevini već će im biti priznato jednakovrijedno pravo uz najmanje moguće administrativno opterećenje. O ostalim posljedicama povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije u navedenom području možete pročitati na sljedećim poveznicama:
-    Ured za intelektualno vlasništvo – Ujedinjena Kraljevina: 

-    obavijesti Europske komisije: Povlačenje Ujedinjene Kraljevine i pravila EU-a u području žigova EU-a i dizajna Zajednice
-    Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo: Učinak povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije - žigovi EU-a i registrirani dizajni Zajednice

PATENTI:

Dio sustava patentne zaštite koji je uređen multilateralnim ugovorima kojih su Ujedinjena Kraljevina i druge države članice Europske unije stranke, ostat će nepromijenjen. O posljedicama povlačenja Ujedinjene Kraljevice iz Europske unije u dijelu sustava patentne zaštite koji proizlazi iz zakonodavstva Europske unije, ponajviše vezano uz svjedodžbu o dodatnoj zaštiti, možete pročitati na sljedećim poveznicama:
-    Ured za intelektualno vlasništvo – Ujedinjena Kraljevina: Promjene u pravnom uređenju svjedodžbi o dodatnoj zaštiti i patenata od 1. siječnja 2021.
-    obavijesti Europske komisije: Obavijest sudionicima - Povlačenje Ujedinjene Kraljevine i zakonodavstvo EU-a u području svjedodžbi o dodatnoj zaštiti za lijekove i za sredstva za zaštitu bilja

ISCPRLJENJE PRAVA:

U odnosu na iscrpljenje prava koja proistječu iz prava intelektualnog vlasništva, povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije imat će za posljedicu da stavljanjem proizvoda na tržište Ujedinjene Kraljevine od strane samog nositelja prava intelektualnog vlasništva ili uz njegovo odobrenje, neće biti iscrpljena prava na području država članica Europske unije odnosno država koje su stranke Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru. Više o tome pročitajte na poveznici:

Ured za intelektualno vlasništvo – Ujedinjena Kraljevina: Iscrpljenje prava intelektualnog vlasništva od 1. siječnja 2021.

 

Ispiši stranicu