21 | 03 | 2022

Obavijest o prijavama za Fond za mala i srednja poduzeća EUIPO-a

Ilustracija, žena za laptopom, logo MSP fonda

Izvor: EUIPO

Na inicijativu Europske komisije, EUIPO i u 2022.g. provodi novo izdanje Fonda za MSP-ove.

Nakon iznimnog uspjeha Fonda za mala i srednja poduzeća (SME Fund) pokrenutog u okviru inicijative „Ideas Powered for Business” EUIPO-a u 2021.g., i u 2022.g. otvoren je program  bespovratnih sredstava osmišljen kako bi se malim i srednjim poduzećima (MSP) iz EU-a omogućio pristup pravima intelektualnog vlasništva (IV). Fond za MSP-ove inicijativa je Europske komisije koju provodi Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO). 

Fond za MSP-ove izdaje vaučere koji se mogu koristiti za djelomično pokriće troškova naknada za odabrane aktivnosti. Dostupne su dvije vrste vaučera, ovisno o dotičnoj aktivnosti:

  • Voučer 1 koristi se za naknade za preddijagostičke usluge povezane s intelektualnim vlasništvom (IP Scan), troškove registracije žiga i industrijskog dizajna;
  • Voučer 2 koristi se za naknade troškova zaštite patenta.

Sredstva su ograničena i dostupna prema redoslijedu prijava, te potičemo korisnike da navedeno uzmu u obzir i shodno tome svoju prijavu EUIPO-u upute što prije.

Više informacija kao i aplikacija za prijavu nalazi se na novoj, jednostavnoj aplikacijskoj stranici EUIPO-a.
 

Ispiši stranicu