31 | 10 | 2023

Obavijest o radnom vremenu Zavoda na dan 31. listopada 2023.

Tekst info

 

Obavještavamo korisnike da je 31. listopada 2023. godine radno vrijeme Zavoda od 08.00 do 12.30 sati.

Podsjećamo da je za sve radnje u postupku prijave i registracije intelektualnog (industrijskog) vlasništva, uključivo i naknadne podneske u postupku, u svako vrijeme (24 sata na dan, 7 dana u tjednu) na raspolaganju mrežna aplikacija e-Prijava industrijskog vlasništva kojoj možete pristupiti ili putem sustava e-Građani (https://pretinac.gov.hr/KorisnickiPretinac/eGradani.html) ili izravno putem mrežne stranice DZIV-a (https://www.dziv.hr/hr/e-usluge/e-prijava).

Za pružanje informacijske potpore korisnicima o zaštiti intelektualnog vlasništva upućujemo na komunikaciju putem adrese elektroničke pošte: info@dziv.hr.

Informacije o zaštiti intelektualnog vlasništva kontinuirano su dostupne na mrežnim stranicama Zavoda www.dziv.hr.

Ispiši stranicu