21 | 05 | 2024

Obavijest Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) o ponovnom otvaranju prijava za vaučer 3

Logo SME Fonda za 2024.

 

Nakon kraće nedostupnosti sredstava, EUIPO je obavijestio korisnike o ponovnom otvaranju prijava za vrijednosni kupon 3 od 21. svibnja 2024.

Sredstva su namijenjena za troškove prijave patenta na nacionalnoj ili regionalnoj razini, uključujući usluge pretraživanje stanja tehnike i troškove pravnog zastupanja za sastavljanje i podnošenje prijave europskog patenta (samo za zastupnike u Registru Europskog patentnog ureda – EPO-a).

Više informacija dostupno je na EUIPO-voj stranici Fonda za MSP-ove za 2024.

Prijave se podnose registracijom u Fond za MSP-ove na sljedećoj poveznici: Prijave i registracija

Dodatne informacije o uvjetima za podnošenje prijave možete pronaći u Smjernicama za podnositelje prijave i na stranici EUIPO-a.

 

Ispiši stranicu