11 | 07 | 2024

Obavijest Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) o zatvaranju prijava za vaučere 1 i 2

Obavijest Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) o zatvaranju prijava za vaučere 1 i 2

 

Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) obavijestio je korisnike o zatvaranju prijava za vaučer 1 namijenjenog za subvencioniranje IP scana i vaučer 2 za žig i industrijski dizajn od kraja radnog dana u petak, 12. srpnja 2024. g.

Tako do daljnjega ostaju zatvorene prijave za vaučere 1, 2 i od ranije za vaučer 3 koji je bio namijenjen pokrivanju dijela troškova za prijavu patenata na nacionalnoj ili regionalnoj razini,  usluge pretraživanje stanja tehnike te troškove pravnog zastupanja za sastavljanje i podnošenje prijave europskog patenta (samo za zastupnike u Registru Europskog patentnog ureda – EPO-a).

Za prijave je otvoren samo vaučer 4 namijenjen za prijave za zaštitu biljnih sorti Zajednice.

Ponovno otvaranje prijava očekuje se u rujnu, o čemu će Ured naknadno obavijestiti korisnike.

 

Ispiši stranicu