31 | 03 | 2021

Objava zajedničke komunikacije nacionalnih ureda država članica Europske unije

Naslovnica EUIPN Zajednička komunikacija - ožujak 2021.

Izvor: EUIPN

Državni zavod za intelektualno vlasništvo u okviru Europske mreže žigova i dizajna objavljuje zajedničku komunikaciju nacionalnih ureda nadležnih za registraciju žigova država članica Europske unije: 
Zajednička komunikacija: Dokazi u žalbenim postupcima koji se odnose na žigove: podnošenje, struktura i predočenje dokaza te postupanje s povjerljivim dokazima
sadrži smjernice u pogledu dokaza u žalbenim postupcima koji se odnose na žigove (vrste, sredstva i izvori dokaza, utvrđivanje relevantnog datuma te načini predočenja dokaza).

Zavod će preporuke iz zajedničke prakse u odnosu na prvostupanjske postupke pred Zavodom početi primjenjivati od 31. ožujka 2021. godine.

 

Ispiši stranicu