29 | 04 | 2024

Objavljen izvještaj Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) o zelenim žigovima Europske unije

Naslovnica izvješća

Izvor: EUIPO, Green EU trade marks - 2023 update

Povodom Svjetskog dana intelektualnog vlasništva, 26.4.2024. posvećenog temi „Intelektualno vlasništvo i ciljevi održivog razvoja: Gradimo zajedničku budućnost inovacijama i kreativnošću", objavljen je izvještaj Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) „Zeleni žigovi Europske unije - ažuriranje 2023.“

Ovo je treći po redu izvještaj EUIPO-a o zelenim žigovima Europske unije (EUTM). U rujnu 2021. EUIPO je predstavio "Izvještaj o zelenim žigovima Europske unije - analiza specifikacija roba i usluga, za razdoblje 1996.-2020." a u veljači 2023. objavljen je izvještaj "Zeleni žigovi Europske unije - ažuriranje 2022.“, s podacima do prosinca 2021. Izvještaj definira zelene EUTM-ove kao one prijave žiga koje u svom opisu roba i usluga sadrže barem jedan „zeleni” pojam koji je povezan sa zaštitom okoliša i održivim razvojem. Popis zelenih pojmova sadrži približno 900 izraza razvrstanih u 35 kategorija koje su organizirane u devet skupina. Popis zelenih pojmova u Harmoniziranoj bazi podataka dostupan je na poveznici.

Izvještaj „Zeleni žigovi Europske unije - ažuriranje 2023.“ sadrži podatke o zelenim žigovima Europske unije za 2022. godinu.

Udio zelenih EUTM-ova u 2022. povećao se, dosegnuvši 14,5 % svih prijava žigova pri EUIPO-u te su u odnosu na porast broja prijava, zeleni EUTM-ovi imali bolje rezultate od  „ne-zelenih“ EUTM prijava. Iako podnositelji zahtjeva izvan Europske unije i dalje pokazuju veći udio zelenih EUTM-ova nego podnositelji zahtjeva iz Europske unije: 15,4 % odnosno 13,9 % u odnosu na ukupan broj prijava, u odnosu na 2021. zeleni EUTM-ovi tvrtki iz EU-a pokazali su veći porast postotnog udjela od podnositelja zahtjeva izvan EU-a.

Glavni zaključci:

  • broj zelenih EUTM-ova izražen kao udio svih EUTM prijava, znatno je povećan u 2022. godini, sa 13,3 % u 2021. na 14,5 %, što se može objasniti i kao rezultat pada ukupnog broja EUTM prijava (-15 % godišnja stopa), koji je dvostruko veći od smanjenja zelenih EUTM-ova.
  • broj prijava zelenih EUTM-ova koje su podnijela poduzeća iz EU-a pokazao je bolje rezultate u odnosu na prijave zelenih EUTM-ova poduzeća izvan zemalja EU-a, s porastom u apsolutnom i relativnom iznosu.
  • u 12 država članica udio zelenih EUTM-ova veći je od prosjeka EU-a (13,9%) , a Slovenija je pokazala najveći porast sa 12% u 2021. do gotovo 20% u 2022.  te je time dosegla prvo mjesto na ljestvici zelenih žigova među državama članicama EU-a
  • jedna četvrtina svih zelenih pojmova korištenih u prijavama EUTM-a odnosi se na kategoriju očuvanja energije, 18% na kategoriju proizvodnje energije, 15% na kategoriju prijevoza a 14% spada u kategoriji kontrole onečišćenja

U 2022. udio zelenih prijava EUTM u odnosu na ukupan broj prijava EUTM iz Hrvatske, iznosio je 9,1%  što u odnosu na 2021. čini povećanje od 0,9%. Prema udjelu broju prijava zelenih EUTM-ova u 2022. godini, Hrvatske je na 21. mjestu od 27. država Europske unije.

Izvještaj Zeleni žigovi Europske unije - ažuriranje 2023.

Sažetak Izvještaja na hrvatskom jeziku dostupan je na ovoj poveznici.

 

Ispiši stranicu