05 | 04 | 2022

Objavljeno EPO statističko izvješće za 2021.

Zgrada EPO-a


Na internetskoj stranici Europskog patentnog ureda (European Patent Office - EPO) 5. travnja objavljeno je Statističko izvješće za 2021. godinu, Patentni indeks 2021, koje sadrži najnoviju statistiku i trendove u zaštiti patenata.

Izvješće pruža široku analizu statistika EPO-a te sadrži pregled patentnih prijava i priznatih patenata prema zemljama porijekla, područjima tehnike te vodećim prijaviteljima u 2021. godini.

U drugoj pandemijskoj godini podnesen je rekordan broj prijava Europskih patenata, njih čak 188 600, što predstavlja porast od 4.5% u odnosu na 2020. godinu. Usporedbe radi, dosadašnji rekord u broju prijava bio je 2019. godine, kada ih je podneseno 181 532. Broj registriranih Europskih patenata bilježi pad od čak 18,6%, te je tako ukupan broj priznatih patenata 108 799.

Pet zemalja iz kojih je zaprimljen najveći broj Europskih patentnih prijava su SAD (čak 25% od ukupnog broja podnesenih prijava), Njemačka, Japan, Kina i Francuska, a 44% svih patentnih prijava potječe iz 38 država članica EPO-a.

Tehnička područja iz kojih je podneseno najviše prijava i ove godine su područja digitalnih komunikacija (porast od 9,4%) i medicinskih tehnologija (porast od 0,8%), dok je najveći porast zabilježen u području računalne tehnologije (porast od 9,7%).  S druge strane, područje organske kemije specifične namjene (organic fine chemistry) zabilježilo je pad od 1,8%.

Vodeći prijavitelji su  u odnosu na 2020. godinu zamijenili mjesta te je tako ove godine vodeći Huawei sa 3 544 prijave, dok je na drugom mjestu Samsung, sa 3 439 prijava. Od ukupnog broja prijava patenata 75% čine prijave velikih poduzeća, 20% malih i srednjih poduzeća i pojedinačnih izumitelja dok 5% čine prijave sveučilišta i javnih istraživačkih organizacija.

Prema broju prijava, Hrvatska je zabilježila rast od 17,3% u broju podnesenih prijava (27 prijava u odnosu na 23 prijave u 2020. godini), što ju svrstava na 26. mjesto od 27 zemalja članica Europske Unije. Po broju Europskih prijava Hrvatska je na 32. mjestu između 38 članica EPO-a. U odnosu na broj prijava na milijun stanovnika Hrvatska je na 41. mjestu među „top 50“ zemalja iz kojih je EPO u 2021. godini zaprimio prijave.
 

Ispiši stranicu