17 | 10 | 2023

Objavljeno izvješće Patenti, žigovi i financije startup-ova Europskog patentnog ureda (EPO) i Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Otvorena knjiga


Objavljeno je novo izvješće Patenti, žigovi i financije startup-ova Europskog patentnog ureda (EPO) i Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) koje naglašava utjecaj patenata i žigova u uspješnosti europskih startup poduzeća. Izvješće pokazuje da su startup-ovi koji koriste zaštitu patentima i žigovima 10 puta uspješniji u osiguravanju financiranja. Izvješće je dostupno na ovoj poveznici.

Najvažnije zaključci istraživanja su:

  • Posjedovanje prava intelektualnog vlasništva (IV) povećava sposobnost startup-ova u prikupljanju sredstava, posebno za deep-tech industrije s većim kapitalnim potrebama
  • Biotehnološki sektor prednjači u korištenju patenata i žigova, pri čemu gotovo polovica startup-ova u sektoru traži ta osnovna prava
  • Startup-ovi u Austriji, Švicarskoj, Češkoj, Njemačkoj, Finskoj, Francuskoj ili Italiji više su skloni prijaviti zaštitu patenata i žigova

Izvješće pokazuje da u prosjeku startup-ovi koji posjeduju ove dvije vrste prava intelektualnog vlasništva tijekom početnih ili ranih faza rasta imaju do 10,2 puta veću vjerojatnost u uspješnom osiguravanju financiranja.
U prosjeku, 29% europskih novoosnovanih poduzeća podnijelo je prijavu za prava intelektualnog vlasništva, uz značajne razlike između industrijskih sektora. Biotehnologija je daleko najintenzivniji sektor intelektualnog vlasništva, a gotovo polovica novoosnovanih poduzeća koristi patente ili registrirane žigove. Ostali sektori s intenzivnom uporabom intelektualnog vlasništva uključuju znanost i inženjerstvo (s 25% korisnika patenata i 38% korisnika žigova), zdravstvenu skrb (20% korisnika patenata i 40% korisnika žigova) i proizvodnju (20% korisnika patenata i 36% korisnika žigova).

Vlasništvo europskih patenata i žigova stvara još veću prednost za novoosnovana poduzeća, sa stopom osiguravanja financiranja u ranoj fazi koja je pet puta veća od stope nacionalnih prava intelektualnog vlasništva (6,1 puta veća vjerojatnost za žigove i 5,3 puta za patente). Takozvani deep tech startup-ovi susreću se s posebnim izazovima u razvijanju revolucionarne tehnologije, budući da zahtijevaju velika ulaganja i više vremena. Takvi startup-ovi mogu imati koristi od patenata i žigova kako bi privukli "strpljive" ulagače.

Predsjednik Europskog patentnog ureda, António Campinos ističe: „Startup-ovi su dinamični katalizatori za inovacije i gospodarski rast. Imaju potencijal za razvoj novih rješenja koja se mogu uhvatiti u koštac s najhitnijim izazovima društva i pružiti održiviju budućnost. Stoga moramo pronaći načine kako bi mogli dodatno podržati naše startup-ove. Ove godine EPO je napravio veliki napredak uvođenjem unitarnog patenta, ali sada će novi Opservatorij za patente i tehnologiju predstaviti revolucionarni alat, EPO Deep Tech Finder, koji potencijalnim ulagačima omogućuje prepoznavanje i procjenu startup-ova koji stvaraju nove tehnologije. Spajamo kreativce s onima koji imaju resurse za pokretanje motora inovacije – što predstavlja pobjedu za sve.”

Izvršni direktor Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo, João Negrão, navodi: „Nematerijalna imovina predstavlja veliku vrijednost današnjeg poslovanja, a formalna prava intelektualnog vlasništva, kao što su žigovi, nisu samo pravna zaštita za ulaganja u nematerijalne imovine, nego i ključ za osiguranje financiranja i suradnje. Ovo je posebno važno za novopokrenute, inovativne tvrtke, koje obično nemaju puno imovine u početnoj fazi osim svog intelektualnog kapitala. Izvješće pokazuje da je 27% analiziranih novoosnovanih poduzeća podnijelo zahtjev za zaštitu žiga, više od bilo kojeg drugog prava intelektualnog vlasništva. To je razlog zašto je podrška koju im možemo pružiti tako važna, ne samo da poduzmu prvi korak i registriraju svoje pravo intelektualnog vlasništva – pomoću Fonda za mala i srednja poduzeća Komisije EU-a koji provodi EUIPO zajedno s nacionalnim i regionalnim uredima intelektualnog vlasništva EU-a – ali i niz inicijativa kao što su procjena IP-a i provođenje IP skeniranja. Međutim, vidimo da Europa zaostaje za drugim regijama u svijetu kada je riječ o financiranju novoosnovanih poduzeća i moramo pojačati napore za poboljšanje IV-a kao alata za pristup financiranju, rast i održivi razvoj za poduzeća u EU-u, a posebno mala i srednja poduzeća, tako da naši inovativni startup-ovi mogu napredovati."

Vlasništvo IV-a u različitim zemljama
Postoje značajne razlike u korištenju prava intelektualnog vlasništva među europskim zemljama. Finska i Francuska imaju najveći postotak startup-ova s podnošenjem prijave intelektualnog vlasništva, svaka po 42%. Startup-ovi sa sjedištem u Njemačkoj (40%), Austriji (40%), Italiji (39%), Norveškoj (37%), Švedskoj (34%), Danskoj (34%), Švicarskoj (32%) i Češkoj Republici (31 %) prijavljuju u prosjeku više prava intelektualnog vlasništva. Tvrtke iz tih zemalja također će najvjerojatnije podnijeti prijave za žigove i patente, te koristiti oba prava intelektualnog vlasništva. To posebno vrijedi za startup-ove iz Austrije, Švicarske, Francuske i nordijskih zemalja.

Vlasništvo IV-a u različitim industrijama
Što se tiče sektora, biotehnologija je najintenzivnija i za patente i za žigove, pri čemu se gotovo polovica europskih biotehnoloških novoosnovanih poduzeća prijavljuje za jedno ili oba prava intelektualnog vlasništva. 48% biotehnoloških startup-ova podnijelo je zahtjev za patent, a 47% podnijelo je zahtjev za zaštitni znak. Ovo je sektor s najvećim postotkom startup-ova koji posjeduju i patent i žig (31%). Sektor s drugim najvećim udjelom startup-ova koji posjeduju prava intelektualnog vlasništva je znanost i inženjerstvo (47%). 38% tvrtki u tom sektoru su podnijele zahtjev za žig, a 25% podnijelo je zahtjev za patent. Rezultati su slični u zdravstvu i proizvodnji, gdje je 40% tvrtki u svakom sektoru registriralo ili patent ili žig.
Dok se svi proizvodi i usluge mogu brendirati, a ti se brendovi mogu zaštititi registracijom žiga, postoje mnogi sektori, posebno u uslugama, čije inovacije nisu podložne za zaštitu patentom. Nakon navedenih sektora, ostale industrije s intenzivnim korištenjem patenata uključuju medije i zabavu (21%), informacijsku tehnologiju (20%), energetiku (19%), prirodne resurse (18%) i održivost (17%). Što se tiče žigova, ostale industrije s vrlo intenzivnom uporabom su održivost (37%), energija (36%), umjetna inteligencija (36%), poljoprivreda i poljoprivreda (36%) te prirodni resursi (35%).

Podupiranje modernog gospodarstva
Ekosustav startupova doživio je eksponencijalni rast u Europi posljednjih godina. Prema OECD-ovoj tablici rezultata financiranja malih i srednjih poduzeća i poduzetnika za 2023., sva su gospodarstva zabilježila značajan porast aktivnosti poduzetničkog kapitala nakon krize izazvane COVID-19, pri čemu je medijan porastao za 58,6% u 2021. (u usporedbi s rastom od 4,18% koliko je zabilježeno u 2020. godini). Međutim, nacionalna udruženja poduzetničkog kapitala izvijestila su u istom izvješću da je povećanje iznosa poduzetničkog kapitalnog ulaganja bilo posebno značajno u kasnim fazama i konsolidiranim tvrtkama, ali manje snažno u početnim i ranim fazama.
Nacrt izvješća Odbora za industriju, istraživanje i energetiku Europskog parlamenta objavljen u rujnu 2023. istaknuo je da je pristup kapitalu i dalje značajna prepreka za novoosnovana i proširena poduzeća. Mnogi se bore kako bi osigurali ulaganja u ranoj fazi, posebice poduzetnički i rizični kapital, koji su ključni za povećanje njihovih operacija, razvoj proizvoda i ulazak na nova tržišta. Već su pokrenute razne inicijative EU-a za rješavanje ovih izazova, uključujući stvaranje Europskog vijeća za inovacije (EIC) kao jedinstvenog mjesta za prepoznavanje, razvoj i povećanje novih dubokih tehnologija i revolucionarnih inovacija.
U zamršenom krajoliku startup poduzeća, patenti i žigovi pojavljuju se kao vitalni instrumenti za konkurentnost. Patenti im daju ključno pravo: moć ograničavanja drugih u prisvajanju njihovih pionirskih tehnologija. To ne samo da štiti njihovu inovativnu prednost, već ih i gura u poziciju strateške prednosti na tržištu. Žigovi služe kao pravni stup koji učvršćuje ulaganja u nematerijalnu imovinu. Ovi prepoznatljivi simboli ili nazivi, kada su zakonski zaštićeni, postaju učinkovit štit, štiteći identitet brenda startup-ova.

Pokrenut novi opservatorij i digitalni alat
EPO-ov novi Opservatorij za patente i tehnologiju danas održava događaj na kojem će glavni ekonomisti EPO-a i EUIPO-a dodatno razraditi nalaze zajedničkog izvješća. Radionicu će moderirati VIVA Technologies, a bit će predstavljen i EPO Deep Tech Finder, novi besplatni digitalni alat za pomoć potencijalnim ulagačima u otkrivanju i procjeni startup-ova koji donose disruptivne izume na tržište u kritičnim tehnološkim područjima. Informacije su dostupne na ovoj poveznici.

Ispiši stranicu