20 | 03 | 2024

Objavljeno statističko izvješće EPO-a za 2023.g.

Ilustracija zemljine kugle

 

Na internetskim stranicama Europskog patentnog ureda (European Patent Office – EPO) 19. ožujka objavljeno je Statističko izvješće za 2023. godinu, Patentni indeks 2023, koje sadrži najnovije statističke podatke i trendove u zaštiti patenata.

Izvješće pruža široku analizu statistika EPO-a te sadrži pregled patentnih prijava i priznatih patenata prema zemljama porijekla, područjima tehnike te vodećim prijaviteljima u 2023. godini.

EPO je u 2023. g. zaprimio 199 275 prijava, što je povećanje od 2,9% u odnosu na prethodnu godinu i najveći broj dosad. Iako je rast među europskim podnositeljima prijava i dalje stalan, sve veći udio zahtjeva koji potječu izvan Europe potvrđuje privlačnost europskog tehnološkog tržišta za inovatore na svjetskoj razini.

Tehnička područja iz kojih je podneseno najviše prijava i 2023. godine su područja digitalnih komunikacija (17 749) što čini porast od 8,6%. Jednako tako, i u drugih osam od deset najzastupljenijih područja povećao se broj prijava, pri čemu su najveći rast ostvarili električni strojevi, uređaji i energija (+12,2%) i biotehnologija (+5,9%). Znatan je i broj prijava u medicinskoj tehnologiji (+1,3%), računalnoj tehnologiji (+1,2%) i mjerenju (3,5%), što uključuje senzore koji su ključni dijelovi mnogih pametnih uređaja. Ukupan broj prijava u prvih deset područja činio je 57% svih europskih patentnih prijava u 2023.

Vodeći prijavitelj i dalje je Huawei, čineći četvrtinu prijava iz Narodne republike Kine, a slijede ga Samsung i LG, čije prijave čine dvije trećine prijava iz Republike Koreje. U prvih pet prijavitelja su još Qualcomm i Ericsson. Među deset vodećih kompanija, četiri su iz Europe, dvije iz Republike Koreje, dvije iz Sjedinjenih Američkih država i po jedna iz Kine i Japana. Osim velikih kompanija, gotovo jednu od četiri patentne prijave iz Europe podnio je pojedinačni izumitelj ili malo do srednje poduzeće. Udio prijava europskih sveučilišta i javnih istraživačkih organizacija blago se povećao na 8%.

Ukupni rast broja patentnih prijava u EPO-u 2023. uglavnom je potaknut prijavama iz Republike Koreje (+21,0% u usporedbi s 2022.) i Narodne republike Kine (+8,8%). Iako je SAD (+0,4%) i dalje glavna zemlja podrijetla (24,2% svih prijava), porastao je (+1,4%) i udio prijava njemačkih podnositelja zahtjeva (12,5%), francuska su poduzeća podnijela nešto manje prijava (-1,5%). Među zemljama iz kojih je podneseno više od 5 000 prijava najveći je rast zabilježen u Ujedinjenoj Kraljevini (+ 4,2%), Italiji (+ 3,8%), Nizozemskoj (+ 3,5%), Švicarskoj (+ 2,7%) i Švedskoj (+ 2,0%). Među onima s više od 1 000 prijava zabilježena su još veća povećanja, uključujući Finsku (+ 9,2%) i Španjolsku (+ 6,9%). Broj prijava iz Hrvatske porastao je za 59,4% sa 32 prijave u 2022.g. na 51 prijavu u 2023.g.

Ovogodišnjim indeksom patenata razmatra se i doprinos žena inovacijama. Od svih patentnih prijava koje su europski podnositelji podnijeli EPO-u 2023. godine, njih 27% navelo je barem jednu ženu kao izumiteljicu. Međutim, stopa se znatno razlikuje među zemljama i tehnologijama.
Nadalje, novi jedinstveni patentni sustav već se pokazao popularnim među vlasnicima patenata: jedinstveni učinak zatražen je za 17,5% svih europskih patenata priznatih 2023. (podneseno je više od 18 300 zahtjeva) i za 22,3% patenata priznatih u drugoj polovici 2023. Udio europskih nositelja bio je još veći i iznosio je 25,8% svih europskih patenata priznatih 2023.g.

 

Ispiši stranicu