01 | 06 | 2023

Od 1.lipnja 2023. u primjeni je Sustav jedinstvenog patenta te Jedinstveni sud za patente Europske unije

logo Europske komisije

 

Od 1. lipnja 2023. temeljem Uredbi (EU) br. 1257/2012 i (EU) ) br. 1260/2012. u primjeni je Sustav tzv. jedinstvenog patenta (europskog patenta s jedinstvenim učinkom), Jedinstveni sud za patente te Pravila koja se odnose na zaštitu jedinstvenog patenta u Europskoj uniji. Navedeni sustav  djelovat će usporedo s postojećim sustavima nacionalnih patenata i sustavom europskog patenta kojim upravlja Europski patentni ured (EPO), a administriranje sustava jedinstvenog patenta obavljat će također EPO.

Sustav jedinstvenog patenta povezan je s uspostavom Jedinstvenog suda za patente, koji će biti nadležan i za jedinstvene patente i za "konvencionalne" europske patente.

Jedinstveni patent u svom očekivanom budućem punom opsegu omogućit će dobivanje patentne zaštite u svim državama članica Europske Unije podnošenjem samo jednog zahtjeva EPO-u. Nakon priznavanja europskog patenta, nositelj patenta moći će zatražiti da taj patent ima jedinstveni učinak u državama članicama EU-a koje sudjeluju u sustavu, nasuprot dosadašnjeg skupa pojedinačnih učinaka u državama članicama koje proizvodi „konvencionalni“ europski patent.

Sudjelovanje u Sustavu jedinstvenog patenta nije obavezno za države članice EU-a, a da bi bila obuhvaćena jedinstvenim patentom država članica osim sudjelovanja u  tzv. mehanizmu pojačane suradnje u zaštiti jedinstvenog patenta mora i  ratificirati Sporazum o Jedinstvenom patentnom sudu.

Do 1. lipnja 2023. ukupno 17 država članica EU-a ratificiralo je Sporazum o jedinstvenom patentnom sudu te su iste obuhvaćene opsegom jedinstvenog patenta.  Države koje su ratificirale sporazume i sudjeluju u jedinstvenom patentu od 1. lipnja 2023. su Austrija, Belgija, Bugarska, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Portugal, Slovenija i Švedska.

Hrvatska kao ni 9 drugih članica EU-a za sada nije obuhvaćena ovim sustavom, no prijavitelji iz Hrvatske mogu pod jednakim uvjetima koristiti novi sustav za navedenih 17 država članica, dok u Hrvatskoj i drugim državama članicama mogu i dalje koristiti sustav „konvencionalnog“ europskog patenta, koji osim 27 država članica EU-a obuhvaća i još 12 europskih država punopravnih članica sustava europskog patenta uspostavljenog Europskom patentnom konvencijom.

Više informacija o jedinstvenom patentnom sustavu možete pronaći na stranici Europskog patentnog ureda https://www.epo.org/applying/european/unitary/unitary-patent.html.

Ispiši stranicu