09 | 02 | 2021

Regionalni webinar o alternativnim načinima rješavanja sporova koji se odnose na informacijske i komunikacijske tehnologije u organizaciji Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo 23. veljače 2021.

Regionalni webinar o alternativnim načinima rješavanja sporova koji se odnose na informacijske i komunikacijske tehnologije u organizaciji Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo 23. veljače 2021.

Slika: WIPO

Dana 23. veljače održati će se regionalni webinar o WIPO-vim alternativnim načinima rješavanja sporova koji se odnose na informacijske i komunikacijske tehnologije, u organizaciji Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (World Intellectual Property Organization – WIPO).

Svrha webinara je raspraviti aktualna pravna pitanja u sektoru informacijskih i komunikacijskih tehnologija (IKT) u središnjoj Europi, baltičkim i mediteranskim državama. Fokus će biti na strategijama rješavanja sporova, uključujući mirenje i arbitražu, te načinima na koje WIPO-va služba za alternativno rješavanje sporova može pomoći u rješavanju IKT sporova.

Događaj je pripremljen za odvjetnike, pravnike u trgovačkim društvima, zastupnike za patente i žigove, izmiritelje, arbitre i poduzetnike iz regije koji se žele upoznati s postupcima međunarodnog mirenja i arbitraže u kontekstu IKT-a.

Privremeni program webinara možete pogledati ovdje.

Registraciju za sudjelovanje na webinaru moguće je izvršiti na linku:

https://register.gotowebinar.com/register/1279225016790911756

 

Ispiši stranicu