18 | 10 | 2023

Sastanak predstavnika ureda za intelektualno vlasništvo zemalja proširene Višegradske skupine u Opatiji

Fotografija sudionika sastanka

 

Ovogodišnji jesenski sastanak predstavnika ureda za intelektualno vlasništvo zemalja tzv. proširene Višegradske skupine održan je 13. listopada u Opatiji, uz domaćinstvo Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske.

Višegradska skupina (V4) odražava napore zemalja srednjoeuropske regije da bliskije surađuju na nizu područja od zajedničkog interesa u okviru sveeuropskih integracija. Višegradska suradnja nije institucionalizirana već se temelji isključivo na principu sastanaka svojih predstavnika na različitim razinama. Višegradsku skupinu (V4) čine Češka, Mađarska, Poljska i Slovačka, dok su Hrvatska, zajedno sa Austrijom, Slovenijom i Rumunjskom, države „prijatelji“, te zajedno čine tzv. proširenu Višegradsku skupinu.

Sastanci ureda za intelektualno vlasništvo proširene Višegradske skupine u pravilu se održavaju dva puta godišnje,  u prvoj polovici godine u jednoj od država članica V4, a u drugoj polovici u jednoj od država prijatelja. Nakon nekoliko godina stanke zbog pandemije COVID-19, u 2023. godini obnovljena je tradicija održavanja redovnih sastanaka ureda za intelektualno vlasništvo te je u lipnju održan sastanak u Češkoj, dok je prilika da bude domaćinom jesenskog sastanka pripala Hrvatskoj.

Sastanku su, uz glavnu ravnateljicu Zavoda Ljiljanu Kuterovac i zamjenicu glavne ravnateljice Irenu Tušek, prisustvovali rukovoditelji pojedinih zavodskih sektora i službi te cijenjeni gosti Szabolcs Farkas, predsjednik, i Csaba Baticz, rukovoditelj Odjela za pravne i međunarodne poslove mađarskog Zavoda za intelektualno vlasništvo; Andrea Scheichl, zamjenica predsjednika Austrijskog patentnog ureda; Světlana Kopecká, rukovoditeljica Odjela za međunarodne i pravne poslove, i Jana Engelová-Pavková, voditeljica Ureda predsjednika Zavoda za industrijsko vlasništvo Češke Republike; Patrycja Czubkowska, zamjenica predsjednika, i Piotr Czaplicki, rukovoditelj Odjela za biotehnologiju i kemiju Zavoda za patente Republike Poljske; Jitka Mikuličová, rukovoditeljica Odjela za pravne i zakonodavne poslove, i Emil Žatkuliak, rukovoditelj Odjela za međunarodne poslove Zavoda za industrijsko vlasništvo Slovačke Republike; Denise Senečić, voditeljica Sektora za opće poslove Zavoda za intelektualno vlasništvo Republike Slovenije.

Na radnom dijelu razmijenjene su informacije i novosti među delegacijama (aktualne inicijative i aktivnosti na nacionalnoj razini i šire) te su raspravljena pitanja povezana s  legislativnim aktivnostima na razini EU-a (reforma sustava zaštite industrijskog dizajna, uvođenje sustava jedinstvena oznake zemljopisnog podrijetla EU-a za obrtničke i industrijske proizvode, tzv. patentni paket reforme sustava svjedodžbe o zaštiti lijekova i sredstava za zaštitu bilja,  patenata bitnih za norme i prisilnih licenci), s Europskim patentnim uredom (Strateški plan 2028, okvir za suradnju), Svjetskom organizacijom za intelektualno vlasništvo (WIPO) (utjecaj EU-a, regionalne grupe, diplomatske konferencije)  te Uredom EU-a za intelektualno vlasništvo  EUIPO-om (promjene na upravljačkoj razini).

 

Ispiši stranicu