12 | 03 | 2021

Savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o naknadama u području prava intelektualnog vlasništva

Razglas


Od 27. travnja 2015. godine sva savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata moguća su samo preko jedinstvenog internetskog sustava za savjetovanje s javnošću Središnjeg državnog portala „e-Savjetovanja“.

Sukladno navedenom, Državni zavod za intelektualno vlasništvo (DZIV) je dana 12. ožujka 2021. godine otvorio novo savjetovanje sa zainteresiranom javnosti na stranici Središnjeg državnog portala „e-Savjetovanja"

•    Savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o naknadama u području prava intelektualnog vlasništva, s konačnim prijedlogom zakona

Savjetovanje će biti otvoreno do 11. travnja 2021. godine.

Svi zainteresirani mogu se uključiti registracijom na portalu gdje se nalaze i upute za korištenje aplikacije.

Javno izlaganje o Nacrtu prijedloga zakona o naknadama u području prava intelektalnog vlasništva biti će organizirano ovisno o trajanju i intenzitetu protuepidemijskih mjera određenih odlukama nadležnih tijela.

 

Ispiši stranicu