20 | 10 | 2023

Savjetovanje o Prijedlogu plana zakonodavnih aktivnosti za 2024. godinu i Obrascu prethodne procjene za Zakon o zastupanju u području prava industrijskog vlasništva

Fotografija Megafona

 

Sukladno Zakonu o procjeni učinaka propisa („Narodne novine“, broj 44/17), Državni zavod za intelektualno vlasništvo, kao stručni nositelj izrade propisa, svake godine u okviru svojeg djelokruga utvrđuje Prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti. Predmetni Prijedlog plana podloga je za izradu Plana zakonodavnih aktivnosti za 2024. godinu koji na prijedlog Ureda za zakonodavstvo donosi Vlada Republike Hrvatske. Uz savjetovanje o Prijedlogu plana zakonodavnih aktivnosti ujedno se provodi i savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o obrascima prethodne procjene za zakone koji se predlažu za Plan zakonodavnih aktivnosti za 2024. godinu. U konkretnom slučaju, savjetovanje se provodi za Obrazac prethodne procjene za Zakon o zastupanju u području prava industrijskog vlasništva.

Od 27. travnja 2015. godine sva savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata moguća su samo preko jedinstvenog internetskog sustava za savjetovanje s javnošću Središnjeg državnog portala „e-Savjetovanja“.

Sukladno navedenom, dana 20. listopada 2023. godine Državni zavod za intelektualno vlasništvo, na stranici Središnjeg državnog portala „e-Savjetovanja“, otvorio je savjetovanje:

Savjetovanje će biti otvoreno do 6. studenog 2023. godine.

Svi zainteresirani mogu se uključiti registracijom na portalu gdje se nalaze i upute za korištenje aplikacije.

 

Ispiši stranicu