26 | 10 | 2023

Savjetovanje o Prijedlogu pravilnika o izmjeni Pravilnika o žigu

Fotografija Megafona

 

Od 27. travnja 2015. godine sva savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata moguća su samo preko jedinstvenog internetskog sustava za savjetovanje s javnošću Središnjeg državnog portala „e-Savjetovanja“.

Sukladno navedenom, dana 26. listopada 2023. godine Državni zavod za intelektualno vlasništvo, na stranici Središnjeg državnog portala „e-Savjetovanja“, otvorio je savjetovanje:

Savjetovanje će biti otvoreno do 9. studenog 2023. godine.

Svi zainteresirani mogu se uključiti registracijom na portalu gdje se nalaze i upute za korištenje aplikacije.

 

Ispiši stranicu