30 | 10 | 2023

Službeno objavljena nova Uredba (EU) 2023/2411 o zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla za obrtničke i industrijske proizvode na razini Europske unije

Službeno objavljena nova Uredba (EU) 2023/2411 o zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla za obrtničke i industrijske proizvode na razini Europske unije

U službenom listu Europske unije 27. listopada 2023. objavljena je nova Uredba (EU) Europskog parlamenta i Vijeća od 18. listopada 2023. o zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla za obrtničke i industrijske proizvode i izmjeni uredbi (EU) 2017/1001 i (EU) 2019/1753.

Ovom Uredbom uspostavlja se jedinstveni sustav zaštite na razini Europske unije za oznake zemljopisnog podrijetla sada i za obrtničke i industrijske proizvode, po uzoru na sličan sustav koji je već uspostavljen za poljoprivredne i prehrambene proizvode.

Novi sustav će proizvođačima obrtničkih i industrijskih proizvoda kvaliteta kojih je bitno uvjetovana njihovim zemljopisnim porijeklom (tradicijski i lokalni proizvodi kao što su primjerice paška čipka ili brački kamen) omogućiti sveobuhvatnu zaštitu i provedbu prava iz registriranih oznaka zemljopisnog podrijetla na teritoriju cijele Europske unije centraliziranim postupkom, nasuprot do sada raspoloživoj zaštiti isključivo na razini pojedinačnih država Europske unije.

Uz to, novi sustav omogućit će odnosno olakšati stjecanje međunarodne zaštite oznaka zemljopisnog podrijetla i u trećim zemljama (izvan EU-a) koje su potpisnice Ženevskog akta Lisabonskog sporazuma o oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla uspostavljenim pod okriljem Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo, uz istovremenu mogućnost zaštite oznaka zemljopisnog podrijetla iz trećih zemalja na teritoriju EU-a.

Osim što će se Uredbom olakšati proizvođačima obrtničkih i industrijskih proizvoda zaštita njihova tradicionalnog znanja i iskustva u Europskoj uniji i izvan nje, potrošačima će se olakšati prepoznavanje autentične kvalitete takvih proizvoda i donošenje informiranijih odluka prilikom njihove kupnje. Pored toga, Uredba će pomoći u promicanju, privlačenju i zadržavanju vještina i radnih mjesta u pojedinim manje razvijenim regijama, doprinoseći njihovu gospodarskom razvoju, te će osigurati da se tradicionalni obrtnički i industrijski proizvodi izjednače u pogledu zaštite oznaka zemljopisnog podrijetla s poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima za koje već postoji sličan sustav zaštite na razini Europske unije.

Konkretnije, Uredbom se uspostavlja jednostavan i ekonomičan postupak registracije oznaka zemljopisnog podrijetla za obrtničke i industrijske proizvode koji će se odvijati u dvije faze:

  1. podnošenje zahtjeva za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla nadležnom tijelu države članice iz koje proizvod potječe (tzv. nacionalna faza)
  1. podnošenje zahtjeva (nakon donošenja pozitivne odluke na nacionalnoj razini) Uredu Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) na daljnju ocjenu i konačno odobrenje (tzv. faza na razini Unije).

U Republici Hrvatskoj nadležno tijelo koje će provoditi nacionalnu fazu postupka za ovu vrstu proizvoda bit će, kao i do sada za nacionalne oznake, Državni zavod za intelektualno vlasništvo.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije, 16. studenoga 2023., a primjenjuje se od 1. prosinca 2025. godine.

Radi provedbe ove Uredbe do navedenog datuma primjene donijet će se i odgovarajući provedbeni nacionalni propis umjesto sada važećeg  Zakona o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga („Narodne novine“ br. 173/2003, 186/2003, 76/2007, 49/2011, 46/2018).

 

 

Ispiši stranicu