01 | 10 | 2021

Sporazum o suradnji s Europskom patentnom organizacijom u području pretraživanja stanja tehnike u nacionalnom postupku priznanja patenta stupio na snagu 1. listopada 2021. godine

Info

Ovaj Sporazum omogućava da, sukladno članku 56. stavku 3. Zakona o patentu, na zahtjev zainteresiranog podnositelja nacionalne prijave patenta, u postupku ispitivanja te prijave Europski patentni ured (EPU), umjesto Zavoda, provede pretraživanje stanja tehnike te izradi pisano mišljenje o zadovoljavanju uvjeta patentibilnosti za izum sadržan u prijavi. Sve ostale dijelove nacionalnog postupka ispitivanja prijave u tom slučaju i dalje provodi Zavod sukladno odredbama Zakona o patentu.

Od (uključivo) 1. listopada 2021. navedeni zahtjev za pretraživanje stanja tehnike od strane EPU-a moguće je podnijeti najkasnije u roku od dva mjeseca nakon što Zavod podnositelju formalno uredne prijave uputi poziv na podnošenje zahtjeva za pretraživanje stanja tehnike.

Zahtjev za pretraživanje stanja tehnike od strane EPU-a podnosi se Zavodu, a uz njega je potrebno dostaviti i prijevod patentne prijave na engleski jezik kao i platiti odgovarajuće troškove provedbe pretraživanja u EPU-u.

Kako bi se omogućio lakši pristup ovom aranžmanu nacionalnim podnositeljima prijava, EPO određenim kategorijama podnositelja osigurava financijsku potporu u obliku umanjenja naknade troškova pretraživanja. Umanjenje troškova pretraživanja primjenjuje se na sve prve (prioritetne) nacionalne prijave patenta sljedećih kategorija podnositelja prijava s prebivalištem ili glavnim poslovnim sjedištem u Republici Hrvatskoj:

  • fizičke osobe,
  • mala i srednja poduzeća (MSP) prema definiciji Europske komisije u preporuci od 6. svibnja 2003. (neovisna poduzeća s manje od 250 zaposlenika, godišnjim prometom ispod 50 mil. eura  ili godišnjom  bilancom ispod 43 mil. eura, i s ne više od 25% kapitala u vlasništvu drugog poduzeća), te
  • sveučilišta, istraživačke centre i neprofitne organizacije.

Navedene kategorije podnositelja za pretraživanje stanja tehnike od strane EPU-a plaćat će naknade troškova u umanjenom iznosu od (okvirno) 470 eura, umjesto 2340 eura koliko iznosi redovna naknada troškova za druge kategorije podnositelja. Godišnji broj podnositelja koji mogu koristiti ovo umanjenje je ograničen.

Dodatna je prednost i to što će podnositelji nacionalne prijave za koje je EPU putem predmetnog Sporazuma izvršio pretraživanje stanja tehnike, ako na temelju prava prvenstva iz te prijave podnose međunarodnu prijavu putem Sporazuma o suradnji u području patenata („PCT prijava“) ili europsku prijavu patenta, imati pravo na povrat ili umanjenje troškova pretraživanja u tim postupcima u EPU-u.

Sporazum i pripadajući aranžman uspostavljen je prvenstveno s ciljem osiguravanja visoke kvalitete nacionalnih patenata u području naprednih i visokih tehnologija, za što Zavod ne raspolaže odgovarajućim stručnim kapacitetima. Budući će pretraživanje stanja tehnike i procjenu patentibilnosti prijavljenog izuma provesti EPU koji raspolaže kapacitetima specijaliziranim za ispitivanje prijavljenih izuma iz područja naprednih i visokih tehnologija, to će podnositeljima u postupcima priznanja patenta za ove vrste izuma omogućiti bolju procjenu rizika te donošenje odluka o upravljanju intelektualnim vlasništvom.

 

Ispiši stranicu