10 | 11 | 2023

Studijski posjet delegacije Kosovske agencije za industrijsko vlasništvo

Fotografija sudionika sastanka

 

Državni zavod za intelektualno vlasništvo je od 7. do 9. studenog 2023. godine bio domaćin studijskog posjeta delegacije Kosovske agencije za industrijsko vlasništvo (KIPA), u sklopu aktivnosti predviđenih Memorandumom o suradnji između dviju institucija.

Predmet interesa kosovske delegacije su bila iskustva Zavoda  vezana uz ispunjenje zahtjeva iz poglavlja Prava intelektualnog vlasništva koji u tom području proizlaze iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju u kontekstu procesa pristupanja Europskoj uniji.

Tijekom posjeta, kroz teoriju i analize slučajeva prezentirana je praksa Zavoda vezano uz apsolutne i relativne razloge za odbijanje registracije žiga, zajednički i jamstveni žig, opoziv i ništavost žiga, dobro poznati žig i žig s ugledom. Uz to prezentirano je pravno uređenje vezano uz zastupanje stranaka u postupcima pred Zavodom i postupkom polaganja ispita za stjecanje statusa ovlaštenog zastupnika.

U okviru posjeta predstavljena je i organizacija rada te organizacijska struktura Zavoda, a posebno su predstavljeni načini i metode rada zavodskog Informacijskog centra za intelektualno vlasništvo (INCENTIV), prijemnog ureda te pismohrane.

Organizacijom ovog posjeta Zavod razvija bilateralnu i regionalnu suradnju u području intelektualnog vlasništva te na taj način doprinosi ukupnom regionalnom i međunarodnom položaju Republike Hrvatske.

 

Ispiši stranicu