31 | 01 | 2023

Zavod pokrenuo uslugu Madrid e-Filing

Zavod pokrenuo uslugu Madrid e-Filing

Od 26. siječnja 2023. Zavod je pokrenuo uslugu Madrid e-Filing koja hrvatskim nositeljima žigova omogućava podnošenje prijave za međunarodnu registraciju žiga elektronički (online), izravno putem internetske stranice Zavoda.

Koristeći uslugu Madrid e-Filing, podnositelj prijave može jednostavno dohvatiti bitne osnovne podatke o žigu, uključujući popis proizvoda i usluga, izravno iz nacionalnog registra žigova koji vodi Zavod. Nakon toga, sustav Madrid e-Filing popunjava osnovne podatke o žigu u cijeloj prijavi za međunarodnu registraciju žiga te ju prosljeđuje Zavodu, koji nakon provjere valjanosti, prijavu putem sustava Madrid e-Filing  elektroničkim putem prosljeđuje izravno WIPO-u - na formalno ispitivanje i registraciju.

Važno je napomenuti da usluga Madrid e-Filing omogućuje podnošenje međunarodne prijave i komunikaciju u potpunosti u elektroničkom obliku, bez papira (paperless). Putem ove usluge nositelji žigova mogu izravno komunicirati sa Zavodom te primati i odgovarati na sve obavijesti o nepravilnostima koje izdaje WIPO.

Ključne značajke usluge Madrid e-Filing

• Smanjene nepravilnosti –međunarodne prijave su unaprijed popunjene ključnim podacima preuzetim izravno iz nacionalnog registra za odabrani nacionalni žig

• Izravna kompilacija popisa proizvoda  i usluga te provjera kompatibilnosti uvjeta u 40 članica Madridskog sustava

• Pojednostavljeni procesi certificiranja u nacionalnim uredima za intelektualno vlasništvo (uredima podrijetla prijave žiga)

• Smanjeno vrijeme obrade

• Pristup statusu  prijava u stvarnom vremenu bilo kada i bilo gdje

• Pouzdana platforma za plaćanje WIPO pristojbi: dostupna je s različitim opcijama plaćanja, uključujući tekući račun otvoren pri WIPO-u, kreditne kartice, bankovni transfer i PayPal

 • Elektronička obavijest podnositeljima međunarodne prijave o isteku rokova: Zavod ih može poslati izravno podnositeljima prijave unutar aplikacije Madrid e-Filing

 • Upravljanje obavijestima o nepravilnostima unutar aplikacije: podnositelji međunarodne prijave mogu primati obavijesti o nepravilnostima i odgovarati na njih unutar aplikacije Madrid e-Filing, ubrzavajući postupak međunarodne registracije

 

O Madridskom sustavu za međunarodnu registraciju žigova

Madridski sustav  za međunarodnu registraciju žigova temelji se na dva međunarodna ugovora, Madridskom sporazumu o međunarodnoj registraciji žigova i Protokolu koji se odnosi na Madridski sporazum o međunarodnoj registraciji žigova. Madridski sustav omogućava  međunarodnu registraciju žigova na način da se prijaviteljima iz zemalja koje su potpisnice Madridskog protokola (Madridska unija), podnošenjem jedne prijave omogućava registracija i održavanje žiga u  129 zemalja članica, prema izboru prijavitelja.   

Ispiši stranicu