30 | 12 | 2021

Zavodu dodijeljen certifikat za sustav upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2015

znak ISO 9001

Državnom zavoda za intelektualno vlasništvo je 16. prosinca 2021. dodijeljen certifikat za sustav upravljanja kvalitetom koji potvrđuje da je sustav uspostavljen i održava se u skladu sa zahtjevima norme DIN EN ISO 9001:2015. Certifikat je u svojstvu ovlaštenog tijela izdala tvrtke Universal GMBH uz odobrenje njemačke akreditacijske agencije, Deutche Akkreditierungstelle (DAAKS).

Opseg sustava upravljanja kvalitetom za koji je Zavodu dodijeljen certifikat uključuje provedbu svih postupaka (nacionalnih i međunarodnih) vezanih uz zaštitu prava industrijskog vlasništva iz nadležnosti Zavoda, od podnošenja prijave za zaštitu do priznanja odnosno registracije prava, uključujući postupke prigovora, žalbe i upravnih sporova, te postupaka nakon priznavanja odnosno registracije prava, kao sto su održavanje prava u vrijednosti, upisi i prijenosi prava licencija, izmjene u registrima industrijskog vlasništva koje vodi Zavod te postupci opoziva i poništaja prava.

Dobiveni  certifikat potvrđuje uspostavljanje i održavanje sustava upravljanja kvalitetom kao potvrde usmjerenosti Zavoda na potrebe i zadovoljstvo korisnika sustava zaštite intelektualnog vlasništva u pogledu kvalitete i brzine provedbe postupaka zaštite prava i drugih pratećih stručnih usluga, što su najvažnije vrijednosti prema kojima Zavod mjeri i određuje svoju uspješnost.

Uspostavljenom politikom upravljanja kvalitetom Zavod se obvezuje njegovati i razvijati partnerske odnose s korisnicima usluga Zavoda, partnerima, dobavljačima i ostalim zainteresiranim stranama, kao i stalno usklađivati svoje poslovanje sa zakonskim i ostalim zahtjevima u području djelatnosti Zavoda kao i svim ostalim zahtjevima korisnika usluga Zavoda, pravnog okvira i normi primjenjivih na svoje poslovanje. Zavod će i nadalje  pratiti svjetske trendove i kontinuirano unaprjeđivati svoju tehnološku opremljenost te kontinuirano raditi na prepoznavanju, prevenciji i smanjenju rizika za korisnike usluga, partnere, zaposlenike i ostale zainteresirane strane.

Zavod će primjenjivati i stalno poboljšavati djelotvornost sustava upravljanja kvalitetom temeljenog na zahtjevima međunarodne norme IS0 9001 te kontinuirano analizirati kontekst svog poslovanja i prepoznavati sve zainteresirane strane, kao i njihove potrebe i očekivanja.
 

Ispiši stranicu