Sjedište i kontakt

Sjedište Žalbenih vijeća

Žalbena vijeća u području prava industrijskoga vlasništva
Ulica grada Vukovara 78
10 000 Zagreb

Podaci za kontakt

Tajništvo Žalbenih vijeća u području prava industrijskoga vlasništva
gđa. Valentina Žeželj
Ulica grada Vukovara 78
10 000 Zagreb
Telefon: + 385 1 6109 462
Adresa e-pošte: zalbena_vijeca@dziv.hr

Ispiši stranicu