Obrasci i publikacije

Obrasci

Zahtjev za izdavanjem odobrenja za kolektivno ostvarivanje autorskog ili srodnih prava u Republici Hrvatskoj
(101 KB) 

Obrazac zahtjeva dostupan je i putem sustava e-Građani na sljedećoj poveznici.

 

Obavijest neovisnog upravljačkog subjekta o namjeri obavljanja djelatnosti kolektivnog ostvarivanja prava na području Republike Hrvatske
(102 KB) 

Sukladno važećoj zakonskoj regulativi o zaštiti osobnih podataka napominje se da Zavod prikuplja i obrađuje osobne podatke podnositelja zahtjeva/obavijesti i ostale podatke u svrhu opisanu člankom 157. odnosno 171.b Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima i odredbama pripadajućeg Pravilnika, te za vođenje evidencija o organizacijama za kolektivno ostvarivanje prava kojima je odobrenje izdano i o neovisnim upravljačkim subjektima. 

 


Informativna i promotivna izdanja

Publikacija "Ekonomski doprinos djelatnosti temeljenih na autorskom pravu u gospodarstvu Republike Hrvatske"

Knjižica "Tri, dva, jedan - snimaj !"

Knjižica "Upravljanje kreativnim poduzećima"

Knjižica "Kako živjeti od glazbe"

Letak "Ustani, zauzmi se. Za glazbu !"

 

Ispiši stranicu