Postupak međunarodne registracije

Međunarodna prijava industrijskoga dizajna za prijavitelje iz Hrvatske podnosi se izravno Međunarodnom uredu, na engleskom ili francuskom jeziku. Međunarodni ured ispituje formalnu urednost prijava, a nakon toga objavljuje podatke o međunarodnim registracijama u obliku elektroničkog Međunarodnog biltena dizajna, na internetskoj stranici WIPO-a.

Zemlje članice u kojima je zatražena zaštita, nakon objave međunarodnih registracija, provesti će ispitivanje svake registracije u odnosu na uvjete zaštite propisane njezinim nacionalnim zakonom. Na temelju takvog ispitivanja, nacionalni ured zemlje u kojoj je zatražena zaštita može u roku od 6 ili 12 mjeseci odbiti učinke međunarodne registracije za područje te države. U tom slučaju postupak će se nastaviti direktno pred nacionalnim uredom odnosne države, do donošenja konačne odluke.

Dodatne informacije možete pronaći na stranicama Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WIPO/OMPI).

Ispiši stranicu