KNOW-HOW (znanje i iskustvo)

Što je know-how?

Znanje i iskustvo (od engl. know-how) podrazumijeva sustav različitih znanja i iskustava o poslovanju, koja mogu biti komercijalne (tržišne) ili tehničke naravi. Komercijalni (tržišni) know-how obuhvaća znanja i metode poslovanja (npr. organizacija prodaje, plasmana, obavljanja usluga). Tehnički know-how podrazumijeva skup stručnih znanja i iskustava o tehnologiji i proizvodnom procesu određenog proizvoda, a čine ga postupci proizvodnje i prateća dokumentacija (npr. recepture, propisi, planovi), ali i znanje koje je prenositelj know-howa tehničkom obukom usmeno prenio osoblju primatelja know-howa. Know-how može biti predmetom licenciranja uz uvjet da je licencirano znanje i iskustvo opisano u uputama ili u nekoj drugoj pisanoj formi.

 

Kako zaštititi know-how?

Know-how je vrijedna nematerijalna imovina poduzeća dokumentirana u opisu poslovnih procesa, planovima, propisima i recepturama te je kao takav najčešće opisan u dokumentaciji sustava upravljanja kvalitetom poduzeća. Da bi se ova vrijedna imovina sačuvala, potrebno je odgovarajuće formalno propisati obvezu nerazotkrivanja ovih vrijednih podataka, unutar tvrtke putem ugovora o radu sa zaposlenicima te s vanjskim suradnicima i partnerima putem ugovora o nerazotkrivanju tajnih poslovnih informacija. 

Primjer ugovora o zaštiti tajnosti podataka


 

Ispiši stranicu