Što je poslovna tajna i kako ju zaštititi?

U poslovanju se prikupljaju ili stvaraju značajne informacije koje mogu imati znatnu gospodarsku vrijednost a koje često ne ispunjavaju uvjete za zaštitu formalnim pravima intelektualnog vlasništva te je čuvanje takvih informacija tajnima najpouzdaniji oblik zadržavanja vlasništva nad njime, a to je ujedno i preduvjet da bi uživale zakonsku zaštitu u slučaju njihovog neovlaštenog otkrivanja. Takve poslovne informacije koje imaju potencijalnu ili stvarnu gospodarsku vrijednost zbog toga što nisu poznate ili lako dostupne konkurentima nazivaju se poslovnom tajnom (engl. trade secret).

Poslovnu tajnu mogu predstavljati dokumenti vezani uz poslovne i proizvodne procese (što osim tehnološkog know-howa može uključivati i liste dobavljača i vanjskih suradnika, kontakte kupaca i poslovnih suradnika i sl.) za koje uprava poduzeća procjenjuje da predstavljaju važnu prednost u odnosu na konkurente na tržištu te iz tog razloga ne smiju biti dostupni izvan kruga ovlaštenih osoba u poduzeću. Što predstavlja poslovnu tajnu određuje se unutar poduzeća te se obaveza čuvanja tajnosti regulira unutar poduzeća ili s vanjskim suradnicima ugovorom o čuvanju tajnosti podataka (engl. non-disclosure agreement - NDA). 

Primjer ugovora o zaštiti tajnosti podataka

 

Ispiši stranicu