19 | 04 | 2023

Drugi posjet delegacije Žalbenih vijeća EUIPO-a Zavodu

3 govornika

João Negrão, Virginia Melgar, Goran Marjanović

Temeljem uspostavljene suradnje, u ponovnom posjetu Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo (dalje: Zavod) boravila je 18. travnja 2023. godine delegacija Žalbenih vijeća koja djeluju pri Uredu Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO). Delegaciju je predvodio g. João Negrão, predsjednik Žalbenih vijeća, a uz njega su u stručnom posjetu sudjelovali gđa. Virginia Melgar, voditeljica Petog žalbenog vijeća te g. Goran Marjanović, akreditirani medijator i predstavnik Službe za alternativno rješavanje sporova pri EUIPO-u (Alternative Dispute Resolution, dalje: ADR).

Prilikom ovog službenog posjeta organiziran je jednodnevni stručni skup namijenjen predstavljanju rada i pravne prakse Žalbenih vijeća predstavnicima nadležnih hrvatskih sudova, zastupnicima u području prava industrijskog vlasništva, stručnjacima iz poslovne zajednice koji se bave zaštitom prava intelektualnog vlasništva te stručnjacima Zavoda. U uvodnom dijelu stručnog skupa sudionicima se pozdravnim riječima obratila glavna ravnateljica Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo mr. sc. Ljiljana Kuterovac i g. João Negrão, predsjednik Žalbenih vijeća, a potom su svoja izlaganja održali imenovani predstavnici Žalbenog vijeća odnosno Službe za ADR.

Predsjednik Žalbenih vijeća g. João Negrão predstavio je statističke pokazatelje koji se odnose na žigove Europske unije (EUTM) i dizajn Zajednice (RCD) te na žalbene postupke koji se vode pred EUIPO-om. Najveći broj prijava žiga Europske unije tijekom 2022. godine podnijeli su njemački podnositelji, dok je najveći broj prijava dizajna Zajednice u istom razdoblju podnesen od strane podnositelja iz NR Kine. U postupcima za registraciju žiga Europske unije tijekom 2022. godine podnesene su 2452 žalbe (30% u jednostranačkim te 70% u dvostranačkim postupcima). U postupcima za registraciju dizajna Zajednice u istom razdoblju podnesene su 84 žalbe (6% u jednostranačkim te 94% u dvostranačkim postupcima). Kao ključne odluke Žalbenih vijeća u 2022. godini, koje su od značaja za daljnji razvoj pravne prakse u području žigova, istaknuti su predmeti R 0964/2020-G (Zoraya / Vina zoraya) te predmeti R 1238/2019-G (Iceland) i R 1613/2019 (Iceland, fig.).

Vezano uz navedeno, upućuje se zainteresirane korisnike na bazu podataka za pretraživanje pravne prakse u području prava intelektualnog vlasništva (eSearch Case Law), koja obuhvaća izbor prvostupanjskih odluka EUIPO-a te odluka Žalbenog vijeća, presuda Općeg suda i Suda Europske unije, kao i značajnijih presuda nacionalnih sudova država članica Europske unije, među kojima je i izbor odluka hrvatskih sudova nadležnih za područje intelektualnog vlasništva.

Od novijih značajnijih odluka Žalbenog vijeća na stručnom skupu predstavljene su i odluke R 824/2002-5 (BLACK IRISH, fig), R 1023/2021-5 (žig slogan The future is plant based), R 1839/2021-5 (Shape of a bottle, 3D žig), R 1875/2019-1 (PUMA), R 1423/2020-5 (WellBe PHARMACEUTICALS), R 1062/2020-1 (YOGA ALLIANCE  INDIA INTERNATIONAL, fig.) i drugi.

Tijekom stručnog skupa iznesen je podatak da je 85% odluka Žalbenih vijeća ostalo neizmijenjeno odnosno potvrđeno je u postupcima koji su protiv tih odluka pokrenuti pred Općim sudom odnosno Sudom Europske unije. Također, 153 pokrenutih postupaka riješeno je u postupcima alternativnih načina rješavanja sporova pred EUIPO-om, koji strankama pružaju odgovarajuće alate za pronalaženje stručnih i brzih rješenja za mirno rješavanje sporova te predstavljaju dodatno sredstvo podrške korisnicima sustava zaštite.

U postupku medijacije, mirenja i drugih postupaka alternativnog rješavanja sporova moguće je postići rješavanje spora uz znatno manje troškova za stranke, uz mogućnost rješavanja sporova s prekograničnim elementom te time otklanjanja potrebe za vođenjem većeg broja parnica pred nacionalnim sudovima.
Mehanizme alternativnog rješavanja sporova mogu koristiti sve stranke uključene u inter partes postupke pred Žalbenim vijećima pri EUIPO-u te dodatno mala i srednja poduzeća (MSP-ovi) koja su uključena u takve postupke pred EUIPO-om u prvostupanjskom postupku koji se vodi povodom prigovora ili zahtjeva za proglašavanje EUTM-a ili RCD-a ništavim (to je ujedno posebna mjera podrške MSP-ovima, koji čine 50% korisnika EUIPO ADR mehanizama).

Medijacija je temeljni ADR postupak u kojem stranke u sporu, vođene medijatorom kao stručnom, neutralnom i nepristranom osobom, nastoje postići sporazumno rješenje svojeg spora. Stranke u postupku sudjeluju dobrovoljno i autonomno, a postupak je u potpunosti povjerljiv. Stranke biraju medijatore s liste medijatora pri EUIPO-u te potpisuju pisani sporazum da pristupaju medijaciji. Uloga medijatora je upoznati stranke s pravilima postupka te pomoći strankama u postizanju dobrovoljnog i obostrano zadovoljavajućeg rješenja. Uloga medijatora, s druge strane, nije davanje pravnih savjeta strankama, predlaganje rješenja, zastupanje niti odlučivanje o meritumu spora. Budući da su odluke odnosno sporazumi među strankama povjerljivi te nisu predmetom objave, stranke u takvom postupku zatvorene prirode mogu riješiti i sporove koji su proizašli iz određenih specifičnih odnosa (primjerice, kad su u sporu poduzetnici koji su inače članovi obitelji, dugogodišnji kolege i sl.) ili će takav oblik rješavanja spora izabrati stranke koje žele nastaviti poslovnu suradnju te očuvati svoj poslovni ugled. Sporazum koji je rezultat medijacije sastavljaju zastupnici stranaka u postupku.

Važno je napomenuti da je postupke alternativnog rješavanja sporova moguće voditi i na daljinu (on-line). Više informacija o medijaciji i drugim alternativnim načinima rješavanja sporova pred EUIPO-om dostupno je na sljedećoj poveznici.

Ukratko je predstavljen i Akcijski plan Žalbenih vijeća za razdoblje od 2021. – 2026. godine te je naglašeno da će se i u predstojećem razdoblju ustrajati u daljnjem unaprjeđenju rada Žalbenih vijeća te promicanju i jačanju korištenja alternativnih načina rješavanja sporova (detaljnije navedeno u dokumentu Akcijskog plana, u poglavlju Focus Area 4, na str. 34.).

 

Ispiši stranicu