11 | 10 | 2022

Objavljeno četvrto izdanje studije o industrijama koje intenzivno koriste prava intelektualnog vlasništva i njihovom utjecaja na gospodarske rezultate u Europskoj uniji

Objavljeno četvrto izdanje studije o industrijama koje intenzivno koriste prava intelektualnog vlasništva i njihovom utjecaja na gospodarske rezultate u Europskoj uniji

Četvrto izdanje studije o industrijama koje intenzivno koriste prava intelektualnog vlasništva i njihovom utjecaja na gospodarske rezultate u Europskoj uniji, koja je zajednički projekt Europskog patentnog ureda (EPO) i Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO), obuhvaća period od 2017.-2019. godine.

Rezultati studije pokazuju da industrije koje intenzivno koriste prava intelektualnog vlasništva izravno zapošljavaju više od 61 milijun ljudi u EU-u te neizravno osiguravaju dodatnih 20 milijuna radnih mjesta u industrijama koje ih opskrbljuju robom i uslugama, što čini gotovo 4 od 10 radnih mjesta (39,4 %). Zaposlenici u ovim industrijama ostvaraju znatno veća primanja  od zaposlenih u ostalim industrijama, s premijom na plaću od 41 %.  Doprinos ovih industrija BDP-u EU-a iznosi 47,1 % ukupnog bruto domaćeg proizvoda, vrijednog 6,4 trilijuna EUR. Industrije koje intenzivno koriste prava intelektualnog vlasništva generiraju više od 80 % uvoza i izvoza EU-a, proizvode trgovinski suficit od 224 milijarde EUR i pomažu u održavanju pozitivne ravnoteže između trgovine EU-a i ostatka svijeta. Ove industrije okosnica su jedinstvenog tržišta EU-a, na koje otpada više od 75 % trgovine unutar EU-a. One su također glavni pokretač otvaranja prekograničnih radnih mjesta, budući da gotovo 7 milijuna radnih mjesta u zemljama EU-a stvaraju poduzeća iz drugih država članica, pri čemu udio takvih radnih mjesta u industrijama s intenzivnim pravima intelektualnog vlasništva u nekim zemljama prelazi 30 %.

Podaci iz izdanja 2022. pokazuju da je doprinos sektora  koji intenzivno koriste prava intelektualnog vlasništva gospodarstvu EU-a na najvišoj razini od razdoblja 2008.-2010. - u svim aspektima: otvaranju novih radnih mjesta, doprinosu BDP-u te izvozu roba i usluga što pokazuje da su ove industrije sve važnije za gospodarstvo EU-a.

Studija također pokazuje da je među industrijama s intenzivnim pravima intelektualnog vlasništva posljednjih godina narasla važnost industrija koje se bave razvojem tehnologija za ublažavanje klimatskih promjena (CCMT) i onih povezanih s  tzv. zelenim žigovima (trademark), kojim su zaštićeni proizvodi i usluge povezane sa zaštitom okoliša i  održivošću, od kojih su mnogi povezani s energijom i prometom. Sektori koji intenzivno koriste CCMT patente ili zelene žigove čine 14 % BDP-a u EU-u, 9,3 % zaposlenosti i velik dio vanjske trgovinske aktivnosti EU-a.

Sveukupno, oko 1 od 10 europskih patentnih prijava podnositelja zahtjeva iz EU-a odnosilo se na CCMT-ove čiji je cilj smanjenje ili sprječavanje emisije stakleničkih plinova. Zeleni žigovi koje su podnijele tvrtke sa sjedištem u EU-u čine sličan udio u svim prijavama za žigove EU-a u 2021.

Sažetak studije o industrijama koje intenzivno koriste prava intelektualnog vlasništva i njihovom utjecaja na gospodarske rezultate u Europskoj uniji

 

Više o studiji

Ovo je četvrto izdanje studija doprinosa intelektualnog vlasništva na razini industrije, koje pružaju dokaze o vrijednosti intelektualnog vlasništva za gospodarstvo EU-a. Studija se bavi razdobljem 2017. – 2019. i pokriva širok raspon prava intelektualnog vlasništva – žigove (trademark), patente, industrijski dizajn, autorsko pravo, oznake zemljopisnog podrijetla i zaštićenih biljnih sorti – kao i razne ekonomske pokazatelje. Kako bi se pružila ažurirana procjena zajedničkog doprinosa industrijama koje intenzivno koriste prava intelektualnog vlasništva, četvrto izdanje koristi sličnu metodologiju kao prethodne tri studije objavljene 2013., 2016. i 2019. Nadalje, kako bi se nadopunili podaci iz država članica EU-a, u studiju su uključeni i podaci iz Islanda, Norveške, Švicarske i Ujedinjenog Kraljevstva.

Četvrto izdanje studije o industrijama koje intenzivno koriste prava intelektualnog vlasništva i njihovom utjecaja na gospodarske rezultate u Europskoj uniji dostupno je na sljedećoj poveznici.

Ispiši stranicu