Organizacijska struktura

Organizacijska struktura Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo (dalje u tekstu: „Zavod“) prilagođena je učinkovitom ostvarivanju misije Zavoda.

Trenutna organizacijska struktura Zavoda uređena je Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo (NN 97/20) i obuhvaća 5 sektora i jednu samostalnu službu s odgovarajućom raspodjelom nadležnosti i poslova. Temeljem ove Uredbe donesen je Pravilnik o unutarnjem redu Zavoda, sukladno kojem su službenici i namještenici raspoređeni na radna mjesta.

Shemu organizacijske strukture po Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo (NN 97/20) pogledajte ovdje.

Ukupnim radom Zavoda upravlja glavni ravnatelj. Radom pojedinih sektora upravljaju načelnici sektora, radom samostalne službe voditelj samostalne službe, a radom Kabineta glavnog ravnatelja upravlja tajnik Kabineta glavnog ravnatelja.

Rukovoditelj Zavoda i rukovoditelji ustrojstvenih jedinica

 

Ispiši stranicu