Povijest

Razvoj sustava zaštite intelektualnog vlasništva u suvremenom smislu započeo je u Hrvatskoj već u 19. stoljeću, u to doba u okviru  Austro-ugarske monarhije. Poslije drugog svjetskog rata sustav je djelovao u okviru jugoslavenske zajednice, u nadležnosti patentnog ureda sa sjedištem u Beogradu.

Po osamostaljenju Republike Hrvatske, 31. prosinca 1991. godine osnovan je današnji Državni zavod za intelektualno vlasništvo. Od tada Hrvatska samostalno izgrađuje nacionalni sustav zaštite intelektualnog vlasništva u skladu sa suvremenim svjetskim tokovima.

Zavod je osnovan najprije kao Republički zavod za industrijsko vlasništvo, s nadležnošću za industrijsko vlasništvo, uz kasniju izmjenu naziva u Državni zavod za patente. U nadležnosti Zavoda od 7. studenog 1996. godine ulaze i autorsko pravo i srodna prava, čime je objedinjeno cjelovito područje intelektualnog vlasništva, te slijedom čega je promijenjen i naziv u Državni zavod za intelektualno vlasništvo.

 

Ispiši stranicu