Autorsko pravo i srodna prava

Nova regulativa

 

 

 

Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (NN br. 111/2021)

 

   

Pravilnik o Vijeću stručnjaka za naknade na području autorskog i srodnih prava (NN br. 38/2022), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o Vijeću stručnjaka za naknade na području autorskog i srodnih prava (NN br.152/2022)

 

   

Pravilnik o izdavanju odobrenja za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja prava (NN br. 38/2022)

 

 

 

Ranije važeći propisi

 

 

(u primjeni za postupke koji nisu dovršeni do stupanja na snagu novog zakona)

 

 

 

 

Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (NN br. 167/2003, 79/2007, 80/2011, 141/2013, 127/2014, 62/2017, 96/2018) PDF HTML
Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (NN br. 167/2003, 79/2007, 80/2011, 125/2011, 141/2013, 127/2014, 62/2017 i 96/2018) - neslužbeni pročišćeni tekst PDF  
Pravilnik o stručnim mjerilima i postupku izdavanja odobrenja za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja prava i o naknadama za rad vijeća stručnjaka za naknade u području autorskog prava i srodnih prava (NN br. 107/2017)
PDF HTML
Pravilnik o visini naknade za rad vijeća stručnjaka za naknade u području autorskog prava i srodnih prava (NN br. 107/2017) PDF HTML

 

Ispiši stranicu