Žig

Nova regulativa

   
Zakon o žigu (NN br. 14/2019) PDF HTML
Pravilnik o žigu (NN br. 38/2019) PDF  
     

Ranije važeći propisi

   
(u primjeni za postupke koji nisu dovršeni do stupanja na snagu novog Zakona)    
     
Zakon o žigu i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o žigu (NN br. 173/2003, 76/2007, 30/2009, 49/2011, 46/2018) PDF HTML
Zakon o žigu (NN br. 173/2003, 76/2007, 30/2009, 49/2011, 46/2018) - neslužbeni pročišćeni tekst PDF  
Pravilnik o žigu i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o žigu (NN br. 117/2007, 66/2011, 125/2013, 43/2017) PDF HTML
Pravilnik o žigu (NN br. 117/2007, 66/2011, 125/2013) - neslužbeni pročišćeni tekst PDF  

 

Ispiši stranicu