Zastupnici upisani u registar zastupnika pri Zavodu

Ovlašteni zastupnici u području prava industrijskog vlasništva su:

  • patentni zastupnici,
  • zastupnici za žigove, industrijski dizajn, oznake zemljopisnog podrijetla i oznake izvornosti proizvoda i usluga, te topografiju poluvodičkih proizvoda (zastupnici za žigove).

Pravo na obavljanje djelatnosti ovlaštenog zastupnika na teritoriju Republike Hrvatske stječe se upisom u Registar.

Zavod donosi rješenje o upisu u Registar ako su ispunjeni uvjeti za upis u registar ovlaštenih zastupnika.

U Registar se upisuju sve promjene podataka na temelju podnesenog zahtjeva za upis promjena uz koji se prilažu dokazi o nastaloj promjeni.

Zahtjev za upis u Registar ovlaštenih zastupnika kao i zahtjev za upis promjene može se podnijeti elektroničkim putem, a ispunjeni obrazac s pripadajućom dokumentacijom dostavlja se na adresu e-pošte: e-zastupnici@dziv.hr.

Podaci iz Registra i upisi svih promjena u Registru objavljuju se u službenom glasilu Zavoda.

Ispiši stranicu