Što autorsko pravo ne štiti?

Sukladno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima autorsko pravo ne štiti:

  • ideje, znanstvena otkrića, postupke, metode rada i matematičke koncepte,
     
  • ideje i načela na kojima se zasniva bilo koji element računalnog programa, uključujući i one na kojima se zasnivaju njegova sučelja, 
     
  • dnevne novosti i druge vijesti koje imaju karakter običnih medijskih informacija,
     
  • službene tekstove iz područja zakonodavstva, uprave i sudstva, kao što su zakoni, uredbe, odluke, izvješća, zapisnici, sudske odluke i slično, službene programe, kao što su školski i akademski programi, programi rada i slično, prostorne planove, kao što su plan prostornog razvoja, urbanistički plan i slično, konzervatorske podloge, kao i njihove zbirke, od trenutka kad budu predani u bilo kakav službeni postupak ili budu predani službenoj osobi radi informiranja javnosti ili javnog korištenja ili kad budu objavljeni radi službenog informiranja javnosti
Ispiši stranicu