Potpuno ispitivanje uporabnog modela

Na zahtjev nositelja uporabnog modela Zavod će provesti postupak potpunog ispitivanja predmeta zaštite uporabnog modela, pod uvjetom plaćanja troškova postupka izrade izvještaja o pretraživanju stanja tehnike i postupka potpunog ispitivanja.

Zahtjev se može podnijeti najkasnije do isteka sedme godine trajanja uporabnog modela i ne može se povući.

U slučaju da izum ispunjava propisane uvjete, Zavod izdaje rješenje o priznanju patenta, a kad ne ispunjava, Zavod proglašava uporabni model ništavim po službenoj dužnosti.

 

Ispiši stranicu